Vlada prekoračuje svoje zakonske pristojnosti in zlorablja policijo za napad na Slovensko tiskovno agencijo

Stališče

Vlada prekoračuje svoje zakonske pristojnosti in zlorablja policijo za napad na Slovensko tiskovno agencijo

Foto: Robert Balen, Večer

Vlada nadaljuje svoje nezakonite napade na avtonomijo Slovenske tiskovne agencije in s tem na infrastrukturo obveščanja državljanov in medijev v slovenskem prostoru. Po nekajmesečnem finančnem izčrpavanju STA je vlada včeraj nadzornemu svetu STA predlagala, da nemudoma razreši njenega direktorja. Kot je še sklenila vlada, naj Ministrstvo za notranje zadeve RS na podlagi poročil vladnega urada za komuniciranje preveri, ali kršitve,  ki jih urad očita STA,  vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ter ukrepa v skladu z zakonom. V zvezi s sumi oškodovanja Slovenske tiskovne agencije vlada naroča ministrstvu za notranje zadeve, naj v skladu s 4. členom Zakona o organiziranosti in delu policije na podlagi poročila Ukoma preveri tudi odgovornost predsednika in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev s 514. členom ZGD-1 določenih obveznosti, ter tudi odškodninsko odgovornost, ki izhaja iz 263. člena Zakona o gospodarskih družbah.

V novinarskih organizacijah izpostavljamo, da je nadzorni svet tisti, ki najbolje pozna poslovanje STA in poslovne odločitve direktorja. Direktor je do sedaj užival podporo nadzornega sveta, zato se sprašujemo, na podlagi katerih dokazov se je vlada odločila za poskus kriminalizacije delovanja direktorja in nadzornega sveta STA. Na podlagi česa so ministri podprli sklep, ki je de facto kazenska ovadba in prijava kršitev delovni inšpekciji. Po poročanju medijev naj bi se ministri strinjali s predlaganimi sklepi, ker naj bi izvajanje nadzora policije in delovne inšpekcije le predlagali, končno odločitev pa prepustili drugim inštitucijam. Opozarjamo, da gre za izjemno hude obtožbe, kar sum na kaznivo dejanje nedvomno je, ki jih noben minister ne bi smel sprejeti zlahka in brez tehtnih dokazov. Vlado zato pozivamo, da javnosti predstavi argumente, na podlagi katerih je sprejela odločitev. Stališče ministrov, da ne gre za pritisk, ker vlada drugim institucijam le predlaga nadzor, je popolno sprenevedanje, saj gre dejansko za neposreden pritisk politike na vodstvo in nadzorni svet STA.

Postopke razrešitve direktorja urejata tako zakon o STA kot zakon o gospodarskih družbah, vlada za razrešitev sploh ni pristojna, ampak je ta v izključni pristojnosti nadzornega sveta. Zakon postopke imenovanja in razrešitve direktorja namenoma ureja tako, da vsakokratna vlada ne bi imela skušnjave nastavljati lastnih kadrov na vrh agencije in bi bilo njeno vodenje lahko bolj stabilno in bi presegalo en vladni mandat.  Po zakonu o STA so člani nadzornega sveta pri svojem delu samostojni in neodvisni in pri svojem delu niso vezani na mnenje ali navodila tistih, ki so ga imenovali oziroma izvolili. Zato je predlog ministrstvu za notranje zadeve, da preveri odgovornost predsednika in članov nadzornega sveta, nedopustni pritisk na nadzorni svet STA oz. povračilni ukrep zoper nadzorni svet, ki neutemeljenemu in nezakonitemu predlogu vlade ne želi slediti.

Ugotavljamo, da vlada za nezakonite cilje sesuvanja nacionalne tiskovne agencije zlorablja policijo. Usmerjanje policije s strani MNZ je namenjeno izključno odpravi pomanjkljivosti na posameznih delovnih področjih policije. Ministrstvo za notranje zadeve policiji po zakonu in notranjih pravilih ne more naložiti, da preveri odgovornost predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev zakona o gospodarskih družbah. Seveda tudi ne naložiti preverjanja kršitev direktorja, ki so v izključni pristojnosti nadzornega sveta.

V stanovskih organizacijah podpiramo zaposlene in vodstvo STA pri vztrajanju, da kljubujejo finančnemu izsiljevanju in političnim pritiskom. Njihov cilj je razrušiti finančno, uredniško in institucionalno avtonomijo javne in komercialne službe nacionalne tiskovne agencije. Državo znova pozivamo, da poskrbi za stabilno financiranje zakonsko določenih obveznosti, ki jih STA izvaja v okviru javne službe, predsednika vlade pa, da v imenu kratkoročnih političnih potreb preneha s povečevanjem tveganj in negotovosti za zaposlene na STA, tudi za ceno uničevanja javnega servisa in verodostojnega obveščanja državljanov. Posebej pozivamo državni zbor in poslance, da preprečijo uničevanje STA in dosežejo, da bo vlada spoštovala sprejeto voljo zakonodajalca.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije