PROTI zapiranju dopisništev

Stališče

PROTI zapiranju dopisništev

Foto: Luka Cjuha, Dnevnik

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije obžaluje, da več medijskih hiš ukinja ali združuje in reorganizira svoje dopisniške mreže, ter opozarja, da krčenje medijskih vsebin neposredno vpliva na kakovost medija in posledično tudi njegovo sposobnost preživeti na trgu. Z zapiranjem dopisništev se medijski prostor centralizira, kar bo gotovo negativno vplivalo na obveščenost ljudi in seveda na nedvomno slabši nadzor nosilcev oblasti v lokalnih okoljih. O lokalnih zadevah lahko najbolj verodostojno poročajo in jih interpretirajo novinarji, ki to okolje tudi poznajo in ga razumejo.

Racionalizacija stroškov z ukinjanjem dopisništev bo morebiti res prinašala kratkoročne finančne učinke, vendar dolgoročno ne bo ohranila kakovosti in konkurenčnih prednosti medijev, ki jih uprave očitno ne prepoznavajo in se jih ne zavedajo dovolj. Terensko delo novinarjev, vpetih v lokalna okolja, in s tem „pokritost“ terena je eden od vzvodov za ohranjanje verodostojnosti medijev. Od uprav bi hkrati pričakovali večji poudarek na iskanju načinov za višanje prihodkov medijev in ne nadaljevanje osredotočanja na nižanje stroškov.