Skupna izjava predstavnikov aktiva novinarjev, sindikatov in uredništva Večera

Stališče

Skupna izjava predstavnikov aktiva novinarjev, sindikatov in uredništva Večera

Zaposleni na Večeru še nismo bili uradno seznanjeni s prodajo medija, zato zaenkrat informacije pridobivamo le preko javno dostopnih objav in objav v medijih.

Konkretna pojasnila o prodaji novemu lastniku pričakujemo v najkrajšem možnem času.

Prepričani smo, da je Večer verodostojen in profesionalen medij, ki je eden od stebrov novinarstva tako v nacionalnem kot lokalnem okolju, zato potrebuje odgovornega lastnika s strategijo in vizijo razvoja ter s tem tudi vnaprej neodvisno uredništvo, zavezano javnosti. Kako je oziroma bo postopek prodaje izpeljan in kakšne bodo posledice prodaje, v tem trenutku težko presojamo, saj je odprtih (pre)več vprašanj. Pričakujemo tudi največjo možno mero transparentnosti in zakonitosti prodaje ter odgovornosti do zaposlenih kot tudi do naših bralcev.

Ocenjujemo, da je Večer dobro začrtal svoj digitalni razvoj ob ohranjanju tiskane izdaje in predvsem relevantnih vsebin, pri čemer smo zaposleni pri opravljanju svojega dela zavezani visokim profesionalnim in etičnim standardom ter kakovostnemu novinarstvu. Prav zato tudi stavimo na zaupanje naših bralcev. Večer je svojo kadrovsko strukturo že prilagodil do te mere, da dodatnih krčenj ne bi prenesel, prav tako je pomembno nadaljnje ohranjanje pravic zaposlenih. Za obstoj in razvoj Večera, ki ima ob ključni mariborski redakciji razvejano dopisniško mrežo v regijah in Ljubljani, je ključna nadaljnja podpora lastnika v začrtani smeri. Vsakršna interesna preigravanja, ki jih je Večer v preteklosti že moral prestati, bi lahko medij ogrozila in so nedopustna. Lastniška sprememba v Večeru bo imela nesporno pomemben vpliv tudi v širšem medijskem prostoru oziroma za širši medijski prostor, saj odpira tudi vprašanje pluralnosti oziroma koncentracije medijskega lastništva – tudi v tem pogledu pričakujemo, da bo transparentno in celovito pojasnjena.