O začasni napotitvi na čakanje na delo 15 zaposlenih na TV Slovenija

Stališče

O začasni napotitvi na čakanje na delo 15 zaposlenih na TV Slovenija

Izjava upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije

V Društvu novinarjev Slovenije smo že ob sprejemu programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ki je uvedel premik dela informativnih vsebin na drugi program, skupaj s Sindikatom novinarjev Slovenije in novinarji informativnega programa opozarjali na problematičnost delitve informativnega programa na dve uredništvi. Takratno vodstvo in programski svet nista upoštevala strokovnih pomislekov, ki so jih izražali kompetentni in za to pristojni novinarji in uredniki TV Slovenija. Med njimi je tudi opozorilo, da bo premik vsebin s prvega na drugi program povzročil organizacijske in kadrovske težave.

Da so bila naša svarila utemeljena, kaže tudi zadnja poteza novega vodstva, ki je 15 zaposlenih na drugem programu TV Slovenija začasno napotilo na čakanje na delo doma. Kljub vsemu obžalujemo izgubo vsakega novinarskega delovnega mesta. Od vodstva pričakujemo, da bo RTV Slovenija zaposlovala kompetentne in profesionalne novinarke in novinarje ter druge ustvarjalce programov, kadrovske postopke pa vodila pravno pravilno in ob spoštovanju dostojanstva zaposlenih. Javnost si zasluži kakovostne vsebine, ki jih pripravljajo kredibilni novinarji in uredniki, hkrati pa tudi racionalno porabo denarja, s katerim financiramo javno radiotelevizijo.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije

Sporočilo za javnost Aktiva novinarjev Informativnega programa Televizije Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa Televizije Slovenija obžaluje, da so nekateri člani Aktiva zaradi ukinitve informativnih oddaj na 2. sporedu Televizije Slovenija trenutno na čakanju, a opozarja, da je ves čas ostro nasprotoval spremembi statuta in vzpostavitvi dveh informativnih programov na naši hiši.

Aktiv novinarjev IP TVS je takratno vodstvo, generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, ki je hkrati opravljal tudi funkcijo direktorja Televizije, na več sestankih in tudi javno pozval, naj informativnega programa ne deli na IP 1. programa in IP 2. programa. Kljub jasnemu in odločnemu nasprotovanju je generalni direktor novi statut predlagal Programskemu in Nadzornemu svetu, ki sta oblikovanje potrdila. Aktiv je javno nasprotoval takšni odločitvi, ki se je pokazala kot napačna.

Aktiv novinarjev IP TVS je sicer pred tem nasprotoval tudi PPN-ju za leto 2021, ko je bila ob kadrovski stiski predvidena nova 2-urna informativna oddaja Panorama na 2. programu TV SLO, obenem pa so se ukinjale pomembne oddaje na 1. programu TV SLO. Kolektiv je zbral 134 od 143 podpisov takrat zaposlenih v Informativnem programu proti uvedbi tako drastičnih sprememb, ki so se pozneje res izkazale za napačne. Aktiv je, kot vedno, tudi v tem primeru najprej izrabil vsa notranja sredstva – torej o tem obvestil v. d. urednika IP, v. d. direktorja TV SLO in generalnega direktorja ter skušal v pogovorih doseči spremembo odločitve -, ko pripombe, s katerimi je bil seznanjen tudi Programski svet, niso bile upoštevane, je o nasprotovanju obvestil tudi širšo javnost. Celoten tekst pa je v javnost posredoval nekdo iz Programskega sveta.

Torej, Aktiv novinarjev IP TVS pripombe najprej sporoči odgovornemu uredniku IP (1. programa), ki žal zaradi spremembe statuta, pri kateri je vztrajalo prejšnje vodstvo, ni pristojen za 2. program.

V primeru čakanja na delo do zdaj zaposlenih na 2. programu, ki ima svojega odgovornega urednika, tako odgovore javnosti in zaposlenim lahko da samo trenutno vodstvo TV SLO in Uprava RTV Slovenija.

V Aktivu še enkrat poudarjamo, da smo nasprotovali PPN-ju, s katerim so uvedli Panoramo in tam tudi brez ustreznih govornih in ostalih usposabljanj zaposlili novinarje in urednike v občutno višje plačne razrede, kot jih imajo ostali novinarji in uredniki v IP, in spremembi statuta, ki je pripeljala do delitve informativnega programa.

Pričakujemo, da bo novi statut informativni program ponovno poenotil in da bodo pristojni v skladu s potrebami zaposlene na čakanju vključili v delo v IP na 1. programu TV SLO. In sicer da bodo tudi funkcije, ki jih IP potrebuje, primerno ovrednotene.

IO Aktiva novinarjev IP TVS