Ukinitev Supervizorja je nesprejemljiva

Stališče

Ukinitev Supervizorja je nesprejemljiva

Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), pristojna ministrstva in vlado pozivata, da nemudoma zagotovijo pogoje za ponovno javno dostopnost aplikacije Supervizor.

Supervizor se je v času od vzpostavitve izkazal za učinkovito orodje nadzora porabe javnega denarja in razkrivanja korupcije. Aplikacija je tudi ključno orodje za opravljanje novinarskega dela in je močno prispevala k razkritju številnih nepravilnosti in zlorab, novinarji so preko nje sledili toku denarja od države v zasebni sektor ter razkrili povezave in mreže med politiko, gospodarstvom, odvetniškimi pisarnami in tudi posamezniki.

Nesprejemljivo je, da bi to mednarodno priznano orodje za zagotavljanje dostopa do javnih informacij, ki je izrednega pomena za obveščenost državljanov, postalo žrtev nesoglasij pristojnih institucij glede varovanja zasebnosti kot tudi tehničnih problemov, na katere se izgovarja trenutni šef KPK. Pristojne institucije naj sprejmejo odgovornost in razrešijo odprta vprašanja, vlada pa naj zagotovi sistemsko pravno in finančno podlago za stabilno in nemoteno delovanje Supervizorja ter njegov nadaljnji razvoj.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije
Sindikat novinarjev Slovenije