Uporaba pravnih in komunikacijskih sredstev pri odzivanju na napade in grožnje

Novice

Uporaba pravnih in komunikacijskih sredstev pri odzivanju na napade in grožnje

Društvo novinarjev Slovenije in Mirovni inštitut sta 26. septembra 2019 izvedla delavnico o pravnem in komunikacijskem odzivanju na napade na NVO. Delavnica je bila dobro obiskana, udeležilo se je je skoraj 20 predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij, predvsem iz področja varovanja okolja in varstva človekovih pravic. Sodelovala je tudi predstavnica CNVOS.

Delavnico so vodili strokovnjaki iz Slovenije ter je bila namenjena izmenjavi izkušenj in obravnavi konkretnih situacij, s katerimi se srečujejo nevladne organizacije in aktivisti.

Del delavnice, namenjen vprašanjem pravnega odzivanja, sta vodila odvetnika Jasna Zakonjšek in mag. Emil Zakonjšek. Dr. Damjana Pondelek pa je izvedla del delavnice, namenjen vprašanjem komuniciranja pred in med kriznimi situacijami.

Ugotovitev udeležencev delavnice je bila, da čeprav so dobili veliko konkretnih informacij in napotkov, je nemogoče  pričakovati, da se bodo zaposleni v nevladnem sektorju poleg vsega raznolikega dela, ki ga že opravljajo v svojih organizacijah, začeli ukvarjati še s poznavanjem pravnih možnosti in oblikovanjem kompleksnih komunikacijskih strategij. Edina rešitev za uspešno odzivanje je zato vzpostavitev skladov, iz katerih bo v primeru napadov možno črpati sredstva za konkretno pravno in komunikacijsko pomoč, predvsem pa solidarnost in oporo drugih nevladnih organizacij, torej sektorja.

Delavnica je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore.