Usklajeni predlog direktive o avtorskih pravicah razočaranje za novinarje

Stališče

Usklajeni predlog direktive o avtorskih pravicah razočaranje za novinarje

Društvo novinarjev Slovenije se je skupaj z evropskimi novinarskimi organizacijami aktivno vključilo v kampanjo za sprejem direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Delimo stališče ustvarjalcev iz drugih področij, da je po več kot desetletju brezplačnega izkoriščanja avtorsko zaščitenih del na internetu nujna regulacija, ki bo ustvarjalcem zagotovila pravično plačilo za uporabo njihovih del. Besedilo, ki so ga v teh dneh uskladile evropske institucije, pa ni tisto, kar smo novinarji od direktive pričakovali.

V celotnem procesu sprejemanja smo zagovarjali verzijo besedila uvodnega pojasnila številka 35, ki je za nas bistveno in zagotavlja, da bodo prihodki od bodoče založniške pravice pravično in sorazmerno razdeljeni med založnike in novinarje. V trenutno dogovorjeni verziji tega zagotovila ni. Še več, ustvarja dve kategoriji avtorjev, vseh ostalih, ki jim je takšna delitev zagotovljena, in novinarjev, ki naj bi bili upravičeni le do pravičnega nadomestila v okviru obstoječih pogodbenih razmerij. Novinarji smo zato nad predlaganim skrajno razočarani. Tisti z dna vrednostne verige, torej novinarji in ostali medijski delavci, ki dejansko ustvarjajo avtorska dela, po tem predlogu očitno ne bodo udeleženi pri novi razdelitvi avtorskih nadomestil za uporabo njihovih del na internetu, ki jih bo direktiva zagotovila izdajateljem medijev. Plačilo za delo avtorjev bo ostalo v okvirih že uveljavljenih pogodbenih razmerij, za katera pa vemo, da so nepravična. Redno zaposleni novinarji tako vse svoje materialne avtorske pravice avtomatično prenesejo na delodajalca, samozaposleni novinarji pa se preko tako imenovanih grabežljivih pogodb prav tako odpovejo vsem pravicam v korist založnika in tako niso deležni nadomestil za sekundarno rabo avtorskih pravic.

V Društvu novinarjev Slovenije zato od vlade in evropskih poslancev pričakujemo, da bodo popravili napako, ki diskriminira novinarje, ter v 11. člen in uvodno pojasnilo direktive ponovno vnesli besedilo, ki bo novinarjem zagotovilo pravično in sorazmerno nadomestilo, ki ne bo omejeno z obstoječimi pogodbenimi razmerji. Brez te varovalke se bo na medijskem področju uresničila napoved nekaterih nasprotnikov direktive, da je to direktiva, ki bo zagotovila dobičke velikim založnikom, medtem ko bodo novinarji ostali brez ustreznega plačila za izkoriščanje njihovih avtorskih del v digitalnem okolju.