Več kot polovica vseh kršitev medijske svobode se zgodi na Balkanu

Novice

Več kot polovica vseh kršitev medijske svobode se zgodi na Balkanu

Odkar je ob koncu maja začela delovati spletna platforma Ushahidi, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da prijavijo in na zemljevidu označijo različne kršitve svobode v medijih, je bilo največ kršitev prijavljenih ravno na območju Južne in Jugovzhodne Evrope.

Ushahidi v svahiliju pomeni pričevanje. Posamezniki lahko domnevne kršitve medijske svobode prijavijo direktno preko platforme ali emaila in jih potem za lažjo vizualizacijo vrišejo v Google zemljevid. Kršitve medijske svobode opazujejo v 28. državah članicah Evropske Unije in državah kandidatkah.

Več kot 40 prijavljenih kršitev se nanaša na pravne ukrepe proti novinarjem ali medijem, ki kričijo po podpori in zaščiti. Kljub obstoju mnogih neprofitnih organizacij, ki naj bi novinarjem nudile podporo, jo mnogi dobijo prepozno ali pa sploh ne.

Medtem pa aretacije, fizični in verbalni napadi ostajajo orodje za diskreditacijo in vlivanje strahu v profesionalce. Mnogi novinarji so zadržani brez razlage in pojasnitev, ponavadi le za toliko časa, da ne morejo ustrezno poročati s terena.

Največ kršitev je prijavljenih v Turčiji, Italiji in Srbiji.

V Turčiji je bilo prijavljenih sedemnajst primerov kršitev. Finančni in pravni pritiski so tam glavna orodja za utišanje glasov kritičnih novinarjev.

V Srbiji je bilo prijavljenih šestnajst primerov kršitev, najbolj zaskrbljujočih v času majskih poplav. Takrat so se na veliko spletnih blogih, ki so kritizirali delovanje in ukrepanje vlade v času tragedije, pojavili napadi, blokade in cenzura.

V Italiji je bilo prijavljenih petnajst primerov kršitev, najpogosteje napadov in groženj na novinarje.

Stanje v medijih lahko spremenimo. Še dober mesec dni zbiramo podpise za evropsko državljansko pobudo za medijski pluralizem. V sklopu pobude se zavzemamo tudi za uveljavitev ustreznih neodvisnih regulatornih mehanizmov, ki bodo namesto interesov kapitala in vladajočih ščitili interese novinarjev, medijev in njihovih bralcev, poslušalcev, gledalcev. Zahtevamo javno debato in rešitve za probleme v medijih, ki se ponavljajo iz države v državo.

Podpišite državljansko pobudo in nam pomagajte spremeniti stanje v medijih za vse. Več podpisov kot zberemo, lažje bomo pred Evropskim parlamentom in Komisijo zastopali interese ljudi. Zavzemimo se za medijsko svobodo in najbolj kakovostne informacije, kar jih lahko dobimo. Zavzemimo se za preprečevanje lastniške koncentracije. Zavzemimo se za boljše in bolj pravične delovne pogoje za tiste v medijih. Zavzemimo se za medije! Pot bo dolga, vendar se je za boljšo družbo potrebno boriti.