Večer jasno in glasno: stop izčrpavanju

Stališče

Večer jasno in glasno: stop izčrpavanju

Objavljamo skupno izjavo uredniškega odbora časnika Večer, aktiva Društva novinarjev Slovenije, zastopstva uredništva, sveta delavcev in sindikatov Večera glede zahteve za sklic izredne skupščine, na kateri bodo delničarji odločali o izplačilu dividend iz naslova bilančnega dobička.

Namera časopisne hiše Delo, skoraj 80-odstotne lastnice Večera, da na izredni skupščini 4. novembra preko dividend iz Večera počrpa ves bilančni dobiček, namreč za Večer predstavlja hud udarec in ogroža obstoj najstarejše časopisne hiše v Sloveniji, ki skrbi za informiranost javnosti že vse od leta 1945.

Skupna izjava organov ČZP Večer:

Izjava uredniškega odbora časnika Večer:

Namera časopisne hiše Delo, ki je skoraj 80-odstotna lastnica Večera, da na izredni skupščini 4. novembra preko dividend iz Večera počrpa ves bilančni dobiček, je za Večer hud udarec. Še več: odločitev Dela je prišla v zelo občutljivem času za Večer, saj smo sredi procesa temeljitega prestrukturiranja, ki je nujno za nadaljnji obstoj družbe.

Nesporno je, da imajo lastniki pravico odločati o razporejanju bilančnega dobička. A utemeljeno dvomimo, da je največji lastnik poglobljeno in resno razmislil prav o vseh morebitnih posledicah svoje odločitve. Te bi se lahko odrazile ne le pri časopisu in blagovni znamki, ki je v slovenskem prostoru prisotna že od leta 1945, pač pa v najslabšem primeru tudi na ramenih zaposlenih in širše v medijskem in družbenem življenju. Ter navsezadnje tudi v regiji, ki jo pesti več kot 18-odstotna brezposelnost in ki kmalu pričakuje celo državno pomoč. Vse to je zdaj odgovornost v rokah lastnika. In ne zgolj to, da Delo na račun konkurenčnega Večera rešuje sebe.

Uredniški odbor je trdno odločen, da bo storil vse potrebno, da ubrani interes Večera. Če bo Delo izčrpalo naš bilančni dobiček, bo to za nas boleče, a se bomo borili naprej in ta udarec z odločno voljo in neomajno predanostjo poklicu tudi preživeli. Tako kot smo bili doslej, ostajamo namreč tudi poslej v prvi vrsti zavezani naročnikom in bralcem, ki v nasprotju s kakšnimi drugimi časopisi Večer dojemajo ne le kot časopis, ampak kot svoj dnevni časopis.

Izjava Aktiva novinarjev DNS pri Večeru in zastopstva uredništva časnika Večer:

Spoštovana gospa Irma Gubanec, predsednica uprave Dela

Spoštovani gospod Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško!

Večer je trenutno najstarejši dnevni časopis na Slovenskem. Od svojih začetkov do danes opravlja pomembno družbeno vlogo nadzora oblasti, obveščanja javnosti, s svojo prisotnostjo na medijskem prizorišču pa tvori pomemben del slovenske javnomnenjske hrbtenice in je nepogrešljiv del slovenske zgodovinske kulturne dediščine. Danes Večer zaposluje 165 ljudi, od njegovega obstoja pa je odvisnih še približno enkrat toliko honorarnih sodelavcev, raznašalcev, tiskarjev in prevoznikov. A kar je ključno, z Večerom dnevno diha 120.000 bralcev.

Prav ta čas Večer bije eno najtežjih bitk za preživetje, saj se v fazi prestrukturiranja in prenove odločno bori za obstanek na neusmiljenem medijskem trgu. Vsi zaposleni in drugi sodelavci, tesno povezani z najstarejšim časopisnim medijskim podjetjem na Slovenskem, se maksimalno trudimo, da ustvarjamo dober izdelek in da zagotovimo prihodnost podjetju. Vendar bi počrpanje celotnega bilančnega dobička iz preteklih let, ki “našemu” Večeru zagotavlja likvidnost, pomenilo hud udarec ali bolje rečeno nož v hrbet našim iskrenim prizadevanjem.

Zavedamo se, da ima tudi Delo težave in da ni v zavidljivi finančni situaciji. Toda teh razmer pri Delu nismo zakrivili mi, zaposleni v družbi Večer. Nadvse podlo je prevaliti breme preteklih nespametnih odločitev, ki jih v minulih desetih letih v skupini Laško ni manjkalo, na ljudi, ki ustvarjajo dober izdelek in so nanj upravičeno ponosni. Ni prav, da bomo grehe nekdanjih uprav Dela in Pivovarne Laško plačevali zaposleni Večera.

Spoštovana gospa Gubanec, gospod Zorko, s še eno nespametno poslovno odločitvijo bosta le nadaljevala neslavno tradicijo svojih predhodnikov, ki so medije posojali politiki, z izčrpavanjem, ki je lahko legalno, ne pa tudi legitimno, bosta pod vprašaj postavila usodo številnih ljudi, ki se že sedaj borijo za preživetje, obenem pa bosta poteptala vso lastniško odgovornost, ki bi morala biti v primeru medijev še toliko večja. Poteza bo navsezadnje tudi Delu prinesla poslovno škodo, saj je ravno v procesu prodaje Večera. Črpanje bilančnega dobička namreč pomeni manjšanje knjigovodske vrednosti, ker pa je kupna cena po navadi večkratnik knjigovodske vrednosti, bo kupnina padla za več kot za znesek teh dividend.

Upravi Dela in Pivovarne Laško pozivamo, da si premislita in poiščeta drugačne rešitve za izhod iz neprijetne situacije.

Izjava sveta delavcev ČZP Večer:

V času negotovega medijskega trga in ko v podjetju potekajo procesi, ki so nujni za prestrukturiranje in stabilizacijo poslovanja, bi lahko odločitev o izplačilu dividend v najslabšem primeru povzročila likvidnostne težave in s tem ogrozila poslovanje sicer stabilnega podjetja. Zato člani sveta delavcev opozarjamo lastnike, da bi bila takšna odločitev še ena v nizu napačnih, zato jih pozivamo, naj kot dobri gospodarji odstopijo od te namere.

Izjava sindikatov Večera:

Sindikata novinarskega in poslovnega dela zaposlenih Večera odločno nasprotujeta napovedani delitvi bilančnega dobička podjetja. Ta profit je bil ustvarjen v drugačnih razmerah, kot vladajo v tem trenutku, ko bi izplačilo navideznega profita lahko ogrozilo tekoče poslovanje podjetja in bi kot skrajno posledico lahko postavilo pod vprašaj tudi obstoj 165 delovnih mest pri Večeru. V Mariboru, kjer smo med vsemi mesti v državi najbolj izpostavljeni problemu brezposelnosti, vsak tak poskus razumemo kot resno grožnjo zaposlenim.

Večer je ena redkih medijskih hiš, kjer se zaradi poslabšanja rezultatov poslovanja doslej še nismo soočili z odpuščanjem. Od trenutnih lastnikov pričakujemo in želimo, da tako tudi ostane. Posebno nas preseneča, da je takšno zahtevo postavilo vodstvo našega večinskega lastnika Dela, kjer težave, s katerimi se soočamo medijske hiše, poznajo do potankosti.