Vse več groženj in pritiskov na novinarje

Stališče

Vse več groženj in pritiskov na novinarje

V Društvu novinarjev Slovenije ugotavljamo, da se je v zadnjih mesecih močno povečalo število novinarjev, ki opozarjajo na verbalne, konkretne, javne in nejavne grožnje in pritiske, ki so jih deležni zaradi opravljanja svojega dela. V DNS ostro obsojamo vse poskuse javnosti, politike, lobistov, urednikov, lastnikov medijev in drugih zastopnikov različnih interesov, da z grožnjami poskušajo vplivati na vsebino novinarskega poročanja ali uredniško politiko medija.
Pritiski niso le konkretne grožnje z nasiljem zoper novinarja, njegovo lastnino ali njegove bližnje, ampak tudi javno osebno diskreditiranje preko socialnih omrežij, ki so ga v zadnjem času deležni novinarji in številne tožbe, preko katerih posamezniki in institucije poskušajo doseči molk novinarjev. Prav tako je obsojanja vreden in nezakonit mobing zaradi izražanja mnenj in stališč znotraj uredništev, o katerem poročajo nekateri novinarski kolektivi.

Soočanje z grožnjami in pritiski je sicer vsakdanji, vendar v demokratično družbi nesprejemljiv del novinarskega poklica. Če slovenski kazenski zakonik kriminalizira novinarja in urednika zaradi razžalitve in krnitve ugleda, zahtevamo, da pristojni organi v enaki meri in s primerljivo zavzetostjo ta isti zakonik uporabljajo tudi za zaščito novinarjev.

Društvo novinarjev Slovenije kolege poziva, da ne molčijo in svojim urednikom nemudoma razkrijejo vse oblike pritiskov nanje. Če ti ne sprožijo ustreznih postopkov za njihovo zaščito, naj o tem obvestijo društvo in v primeru kaznivih dejanj tudi organe pregona. Po podatkih Novinarjev brez meja sta v letu 2010 pri svojem delu življenje izgubila 102 novinarja, zato je treba vsako grožnjo novinarju vzeti ne le kot pritisk na svobodo govora in neodvisnost medijev, ampak kot potencialno življenjsko ogrožujočo.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije