Zgrešene prioritete ministrstva za kulturo

Stališče

Zgrešene prioritete ministrstva za kulturo

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije ob današnji razpravi na Odboru za kulturo DZ, ki na predlog ministrstva za kulturo obravnava novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ponovno opozarja na zgrešenost prioritet pristojnega ministrstva. Medtem ko ima ministrstvo očitno čas za pripravo nekaterih zakonodajnih sprememb na medijskem področju, ki po našem mnenju niso nujne, se ne loteva korenite prenove medijske zakonodaje, ki pa jo naš medijski prostor potrebuje nemudoma.

Ministrstvo je pred kratkim sicer oblikovalo delovno skupino za pripravo medijske strategije, v katero pa ni imenovalo predstavnika največje in reprezentativne novinarske organizacije, ki je konstruktivno sodelovala v vseh dosedanjih postopkih sprememb medijske zakonodaje. Poleg tega si namerava po napovedih za pripravo strategije vzeti kar deset mesecev, kar je v sedanjih razmerah v medijih in položaju novinarjev odločno preveč. Ministrstvo se je v preteklih letih na temo krovnega medijskega zakona že pogovarjalo z vsemi relevantnimi deležniki, pripravilo številne dokumente, zadnji je bil pregled medijske krajine, v predalih pa ima tudi že oblikovan predlog zakona, ki mu lahko služi kot izhodišče, kar so dodatni razlogi, zakaj ni potrebe po tako razkošni odmeri časa za pripravo strategije.

Od ministrstva odločno zahtevamo, da v delovno skupino imenuje predstavnika reprezentativne novinarske organizacije in da v aktivnem dialogu z novinarsko skupnostjo do konca leta oblikuje medijsko strategijo, ki bo učinkovita in v praksi uporabna podlaga za takojšnje celovitejše spremembe medijske zakonodaje in posledično ukrepe v medijskem prostoru. Društvo se zavzema za ponovno opredelitev javnega interesa v medijih, zagotavljanje pogojev za uredniško in novinarsko neodvisnost, regulacijo medijskega lastništva, ureditev položaja novinarjev, ki delajo v prekarnih pogojih, mehanizme za obstoj in  razvoj kakovostnih medijev.