Odpoved nekdanji sindikalni zaupnici in novinarki Almi Sedlar nezakonita

Stališče

Odpoved nekdanji sindikalni zaupnici in novinarki Almi Sedlar nezakonita

Foto: Peter Irman

BIVŠI DELODAJALEC KLJUB TEMU NADALJUJE S SODNIM PREGONOM

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes,  1. oktobra, potekala glavna obravnava, kazenski postopek zoper Almo Sedlar, nekdanjo odgovorno urednico Obrazov in nekdanjo sindikalno zaupnico v medijski družbi Salomon, ki je danes namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Njen bivši delodajalec in njegov zastopnik, direktor družbe Salomon in Media24 Gregor Repič, jo je namreč v dveh zasebnih tožbah, vloženih 26. marca in 20. junija 2012 obdolžil kaznivega dejanja žaljive obdolžitve škodovanja časti in dobrega imena.

Kot sledi iz obtožb, naj bi nekdanja novinarka in sindikalna zaupnica direktorju in družbi škodovala z izjavami, ki so bile objavljene v posameznih medijih v obdobju od 24. aprila do 1. maja 2012 – po tem, ko je bilo Almi Sedlar delovno razmerje že odpovedano. V stanovskih organizacijah ugotavljamo, da so objavljene izjave korektno odražale dejansko stanje v medijski družbi, po tem, ko je delodajalec novinarko in sindikalno zaupnico 20. aprila 2012 vrgel na cesto v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov in sicer identičnih, kot jih navaja v zdajšnjih kazenskih obravnavah.

Pogodba o zaposlitvi je bila novinarki in sindikalni zaupnici- tako po navedbah Gregorja Repiča, zastopnika družbe Salomon,  tudi v aktualnih kazenskih sporih – odpovedana, ker naj bi na sestanku pri direktorju družbe Gregorju Repiču »dvakrat trdila, da direktor nad njo izvaja mobing in šikaniranje«. Zato je delodajalec presodil, da je »ravnanje delavke izpolnilo vse zakonske znake kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po 160. členu Kazenskega zakonika« in jo v povezavi z določbo zakona o delovnih razmerjih 20. aprila 2012 vrgel na cesto po hitrem postopku še pred začetkom sodnih obravnav.

V stanovskih organizacijah, tudi v vseh slovenskih sindikalnih zvezah in v Evropski zvezi novinarjev smo javnost tedaj opozarjali na pravno zlorabo delovno pravnih institutov v povezavi s kazensko pravnimi. Po naših ugotovitvah je bil postopek pri delodajalcu zrežiran in montiran z namenom, da se znebi dejavne sindikalne zaupnice. V postopkih tožbe Alme Sedlar zoper Salomon, zaradi nezakonite izredne odpovedi delovnega razmerja je nazadnje, to je letošnjega 8. aprila, Vrhovno sodišče, pritrdilo razsodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov nezakonita. Vse sodne instance – delovno sodišče, višje sodišče in vrhovno sodišče so potrdile nezakonitost odpovedi. Ob tem se je sodišče omejilo zgolj na ugotavljanje utemeljenosti krivdnih razlogov, ni pa presojalo dejanskih razlogov.

Ne glede na pravnomočni zaključek delovno pravnega spora, v poklicnih novinarskih organizacijah ugotavljamo, da je delodajalec dosegel svoj namen, in se aktivne sindikalne zaupnice znebil. S tem je vsaj za nekaj let uspel ustaviti tudi delovanje prej učinkovitega hišnega novinarskega sindikata. Postopke kazenskega pregona nekdanje novinarke in sindikalne zaupnice pa nadaljuje z  argumenti, ki so bili v delovno pravni zadevi že zavrnjeni. Zaradi  širših družbenih implikacij teh postopkov, ki kažejo na možnost zlorab zakonskih institutov delodajalcev zoper novinarje in sindikalne zaupnike, v stanovskih organizacijah menimo, da jih je potrebno preprečiti z ustrezno spremembo zakonskih določb kazenskega zakonika, ki kriminalizirajo svobodo izražanja, in z močnejšim varstvom imunitete sindikalnih zaupnikov v delovnopravni zakonodaji.

Ne nazadnje v stanovskih organizacijah lahko le obsojamo konkretno ravnanje Gregorja Repiča, direktorja Salomona in Media24, tudi v poklicnem in etičnem smislu . V imenu » ene vodilnih slovenskih medijskih hiš, ki poseduje tri radijske postaje, televizijsko, izdaja tri časopise, več kot dvajset revij in množico spletnih portalov«, direktor namreč posega po 160. členu Kazenskega zakonika, ki je eden dejavnikov medijske samocenzure. Sprašujemo ga ali se zaveda škode, ki jo z zlorabo instituta povzroča svobodi izražanja v lastnih medijih?

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije