Društvo novinarjev Slovenije je naslednik Društva slovenskih književnikov in časnikarjev, ustanovljenega 28. marca 1905 v Ljubljani, in Slovenskega časnikarskega društva, ustanovljenega 22. oktobra 1944 v Črnomlju.

The Slovene Association of Journalists is the successor of the Slovene Association of Writers and Journalists established on 28 March 1905 in Ljubljana and the Slovene Newspaper Society established on 22 October 1944 in Črnomelj.