Najboljša prostovoljska zgodba 2023

Nagrade

Najboljša prostovoljska zgodba 2023

Slovenska filantropija v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije četrtič razpisuje natečaj za priznanje Najboljša prostovoljska zgodba, ki ga bomo izročili maja v Nacionalnem tednu prostovoljstva. S priznanjem želimo izpostaviti avtorja ali avtorico, ki je s svojim prispevkom prispeval_a k prepoznavnosti prostovoljstva.

Kandidaturo lahko vloži avtor_ica prispevka ali urednik_ca, ki mora do nedelje, 31. marca 2024, prek spletnega obrazca predložiti izpolnjeno prijavnico s prilogami. Prijavljeni prispevek je moral biti objavljen v času od 1. januarja do 31. decembra 2023 na televiziji ali radiu ter v tiskanih (časopisi, revije, glasila) ali elektronskih medijih, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Nagrajenca ali nagrajenko bomo slavnostno razglasili na posebnem dogodku v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo v torek, 21. maja 2024. Več informacij o postopku izbora preberite spodaj.

Avtor najboljše prostovoljske zgodbe v letu 2020 je bil Andraž Rožman.

Avtorica najboljše prostovoljske zgodbe v letu 2021 je bila Marija Šelek.

Avtorica najboljše prostovoljske zgodbe v letu 2022 je bila Klara Širovnik.

PRIJAVITE SE

Uvodna obrazložitev

Slovenska filantropija v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije četrto leto zapored razpisuje natečaj Najboljša prostovoljska zgodba 2023. Namen poziva je podelitev priznanja novinarju/novinarki, ki je s svojim prispevkom prispeval/a k prepoznavnosti prostovoljstva (predstavitev prostovoljca, prostovoljske organizacije ali prostovoljskega projekta).

Kandidiranje za naziv in pogoji za sodelovanje

Kandidaturo lahko vloži novinar ali novinarka, sodelavci uredništva ali njegov/njena urednik_ca, ki mora predložiti izpolnjeno prijavnico s prilogami in soglasje kandidata_ke.

Prijavljen prispevek je moral biti objavljen v času od 1. januarja do 31. decembra 2023 na televiziji ali radiu ter v tiskanih (časopisi, revije, glasila) ali elektronskih medijih, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Postopek izbire prejemnikov naziva

Za izbor kandidatov Slovenska filantropija imenuje posebno strokovno komisijo. Strokovna komisija sprejema odločitve s konsenzom.

V izbor se uvrsti predlog, ki:

– je prispel pravočasno,

– je popoln,

– ima priložene najmanj tri reference.

Odločitev strokovne komisije je dokončna in nanjo pritožba ni mogoča.

V primeru zavrnitve predloga ima predlagatelj od strokovne komisije pravico zahtevati utemeljitev odločitve. Prijavitelji bodo o podelitvi naziva obveščeni po elektronski pošti.

Poroto za izbor nagrad sestavljajo Uroš Škerl (Dnevnik), Špela Kuralt (Delo), Jasna Rajnar Petrović (Slovenska filantropija) in Jaka Rajšek (Slovenska filantropija).

Rok in način oddaje prijave

Prijavitelj prijavnico s prilogami vloži elektronsko prek prijavnega obrazca: https://form.jotform.com/240352464973359.

Rok za oddajo predlogov je 31. marec 2024.

Podelitev naziva

Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo 21. 5. 2024.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede podelitve naziva je:

Jaša Rajšek, dosegljiv na 01 433 40 24 ali jasa.rajsek@filantropija.org.