PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO

PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 - 31. 1. 2022

Vrednost projekta: 200.000 evrov | Delež DNS: 50.000 evrov

V sklopu vloge PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO, ki jo sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS znotraj javnega razpisa za razvoj in profesionalizacija NVO in prostovoljstva 2019, bomo konzorcijski partnerji naslovili problematiko nižanja demokratičnih standardov v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilno družbenih organizacij na področju človekovih pravic, enakosti in svobode medijev.

Namen vzpostavitve konzorcija je okrepiti obstoječe sodelovanje partnerjev na tistih ključnih vsebinskih področjih in razvojnih aktivnostih, kjer lahko ustvarimo sinergije s povezovanjem kompetenc in virov, kot so raziskovanje in zagovorništvo, preiskovalno novinarstvo, podpora novinarski skupnosti, ozaveščanje in izobraževanje, aktivizem in participacija skupnosti, da bi tako presegli omejitve na ravni posameznega partnerja ter skupno povečali kakovost in doseg delovanja za pozitivne spremembe v družbi.

Osrednji strateški cilji konzorcija so:

  • doseganje večje ozaveščenosti, dobre informiranosti, večje občutljivosti, podpore in participacije ciljnih javnosti pri prizadevanjih partnerjev za utrjevanje demokracije, enakosti in transparetnosti, skupaj doseči večjo moč pri odzivanju na družbene probleme, kot so sovražni govor, lažne novice in dezinformacije ter na kršitve demokratičnih standardov, zlorabe javnih sredstev in funkcij;
  • s podporo javnega razpisa hitreje razvijati in preizkusiti inovativne pristope, nova orodja in vsebine za ciljne javnosti, ki bodo sočasno omogočale pridobivati alternativne vire financiranja ter s tem zagotoviti boljšo dolgoročno finančno in kadrovsko vzdržnost;
  • krepiti prepoznavnost delovanja konzorcijskih partnerjev in se bolj učinkovito povezovati z nevladnimi organizacijami, podporniki in aktivisti na lokalni in regionalni ravni ter tako doseči večji doseg in učinek;
  • vzajemni prenos znanj med partnerji in sodelovanje na projektih skupnega interesa.

Partnerji

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije

Pod črto, zavod za ustvarjanje kakovostnega novinarstva

Zavod Danes je nov Dan, inštitut za druga vprašanja

Financer

Ministrstvo za javno upravo RS

Ministrstvo-za-javno-upravo-Jezikovni-tečaji