Institucionalna podpora Active Citizens Fund

Institucionalna podpora Active Citizens Fund

Trajanje projekta: 1. 6. 2021–30. 4. 2024

Vrednost projekta: 90.000 evrov

Poslanstvo Društva novinarjev Slovenije je povezovanje novinarske skupnosti, zastopanje njenih interesov in zaščita novinarjev. Spodbujamo spoštovanje visokih etičnih in profesionalnih standardov, nudimo poklicno izobraževanje in negujemo odličnost v novinarstvu. Zavzemamo se za sistemsko okolje za varno in neodvisno delo novinarjev. Promoviramo zaupanje v medije in novinarstvo v interesu javnosti.

Cilji izvajanja institucionalne podpore:

– izboljšati zaščito novinarjev s spodbujanjem vpeljave delujočih zaščitnih mehanizmov v uredništva;

– izboljšati stik s članstvom, še posebej v lokalnem in regionalnem okolju;

– razvijati in krepiti profesionalne kompetence novinarjev;

– povečati solidarnost med novinarji z organizacijo in sodelovanjem v skupnih akcijah;

– povečati ugled novinarskega poklica v javnosti;

– krepiti vidnost, kompetentnost in relevantnost dela Novinarskega častnega razsodišča;

– povečati spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov;

– povečati spoštovanje avtorskih pravic novinarjev;

– izboljšati zagovorniške prakse.

acf-logotip