DNS – grešni kozel vodstva RTVS

Stališče

DNS - grešni kozel vodstva RTVS

Foto: A. L., Slovenske novice

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ugotavljamo, da se je vodstvo RTV Slovenija na današnji novinarski konferenci vnovič izognilo jasnim odgovorom na vprašanja, ki smo jih v zadnjih dneh načeli ne le društvo, ampak tudi posamezni medijski strokovnjaki in javnost. Namesto tega se vodstvo RTV Slovenija zateka k metodi iskanja grešnega kozla za vprašljive, nerazumne ali celo nezakonite lastne poteze.

DNS se je večkrat, tudi z obsežnimi kampanjami, postavilo v bran politični neodvisnosti in finančni stabilnosti javnega servisa. Prepričani smo, da imamo pravico opozarjati na anomalije, celo več, menimo, da je to naša dolžnost. Zato jih velja našteti še enkrat:

– Medtem, ko vodstvo RTV Slovenija reže stroške informativnega programa (odpušča novinarje, ukinja dopisništva, uvaja normative), hkrati šestmestne evrske številke namenja za financiranje razvedrilnih in drugih oddaj vprašljive kakovosti. Temu odločno nasprotujemo. Menimo, da je ključna naloga javnega medijskega servisa zagotavljati pogoje za gojenje kakovostnega novinarstva – za razkrivanje in v posameznih primerih tudi interpretacijo informacij, ki so ključnega pomena za družbo in državljane.

– Varčevalne ukrepe in “racionalizacijo” so posamezniki iz vodstva RTV Slovenija v najmanj enem primeru (Erik Valenčič) izkoristili za obračun z novinarjem. Tako kot s premestitvijo kritičnih članov uredništva je s tem poslalo jasno sporočilo vsem ostalim novinarjem in sodelavcem RTV. In prav te želimo v DNS zaščititi.

–  Generalni direktor ob odpuščanju honorarcev poudarja, da je javni zavod redno zaposlil 500 ljudi. To je pohvalno, vendar ob tem ne pove, zakaj je javni medij sploh posloval tako, da je ustvaril četo honorarcev. Prav tako je pozabil povedati, da je v zaposlovanje prisiljen, saj ima večina teh honorarcev pravico do zaposlitve, ker so v odvisnem razmerju, zato bi na sodišču zaposlitev uspešno iztožili. Vodstvo RTV Slovenija torej z zaposlovanjem le zmanjšuje lastna pravna in finančna tveganja. Izjava, da zaradi zaposlovanja ni denarja, je cinična, saj je javni medij desetletje varčeval na račun najšibkejših.

– Izjava direktorice TV Slovenija, “ali bo RTV socialna ustanova ali pa bo delala dober program za gledalce”, ne kaže le na nerazumevanje vloge javnega servisa, ki je v tem trenutku med redkimi mediji v državi novinarjem sposoben nuditi tudi ustrezno socialno varnost. Pomeni tudi svojevrstni cinizem, saj je v popolnem nasprotju z ukinjanjem, krnjenjem ali premeščanjem nekaterih oddaj, ki so vztrajale pri najvišjih standardih novinarstva.

– Odločitev vodstva TV Slovenija, da iz prvega na tretji, parlamentarni kanal prestavi dve informativni oddaji, kar je potencialna kršitev Zakona o RTV Slovenija, kaže na temeljno nepoznavanje zakonodajnih osnov, na katerih temelji ureditev RTV.

– Zaradi Bojana Travna se je uredništvo informativnega programa TV Slovenija odzvalo, ker je bil uvrščen na razpored urednikov Dnevnika za september. Dejansko bi torej sprejemal uredniške odločitve. Odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik je v svojem odgovoru Aktivu novinarjev informativnega programa napisala, da Traven ni sporen, ker ni kršil kodeksa RTV Slovenija, ampak kodeks “onega” društva novinarjev. Nedopustno je, da se urednica javnega medija požvižga na Kodeks novinarjev Slovenije. Ta je namreč popolnoma primerljiv z vsemi svetovnimi kodeksi, delo Novinarskega častnega razsodišča pa transparentno, verodostojno in spoštovano. Poklicnih meril RTV Slovenija ni mogoče kršiti, ker sploh ni organa, ki bi o tem razsojal. Očitno je, da se je vodstvo TV Slovenija po vseh pritiskih notranje in splošne javnosti končno le odločilo, da Traven ne bo urednik, kar pozdravljamo.

– Z žalostjo in zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se na RTV Slovenija širi duh avtoritarnosti in temu primernih prijemov za obračunavanje z drugače mislečimi, zaposlenimi, ki zastavljajo preveč vprašanj, ali kako drugače neubogljivimi. Osnovni postulati demokratičnega vodenja, pa tudi Statut RTV Slovenija, dajejo članom uredništva pravico od vodstva zahtevati odgovore, zakaj so bile nekatere odločitve sprejete in po kakšnih kriterijih. Obtožbe o vračanju v “komunizem” niso le netočne in neokusne, ampak še bolj ožijo prostor za novinarje, ki mislijo s svojo glavo ali pa le – mislijo.

Očitno je torej, da vodstvo RTV Slovenija ne razume vloge, poslanstva in nalog javnega medijskega servisa.