HND in DNS podpisala sporazum o sodelovanju

Novice

HND in DNS podpisala sporazum o sodelovanju

V Zagrebu sta se po 20 letih sestali delegaciji Društva novinarjev Slovenije (DNS) in Hrvaškega novinarskega društva (HND), ki sta v sklopu dneva “Postavi se za novinarstvo”, ki ga je razglasila Evropska zveza novinarjev (EFJ), podpisali sporazum o sodelovanju in objavili skupno izjavo. Več si lahko preberete tudi TUKAJ

Skupna izjava HND in DNS

Hrvaško novinarsko društvo in Društvo novinarjev Slovenije ugotavljata, da stanje na področju novinarstva in medijev v obeh državah ni dobro.

V obeh državah je v veljavi medijska zakonodaja, ki ne ustvarja pogojev, da bi novinarji in mediji lahko v celoti izpolnjevali svoje poslanstvo. Zakonodaja je slaba in v nekaterih delih tudi v nasprotju z nadnacionalnimi dokumenti, ki urejajo medijsko področje.

HND in DNS zato pozivata vladi, ki bosta izvoljeni po volitvah 4. decembra letos, da nemudoma pristopita k pripravi nove, moderne in evropske medijske zakonodaje, ki bo vključevala najboljše svetovne prakse. HND in DNS ob tem zahtevata in pričakujeta, da bodo pri pripravi zakonodaje upoštevane temeljne zahteve nacionalnih novinarskih organizacij in da vladi ne bosta popuščala lobijem, ki težjo k nadzoru in omejevanju medijev.

V obeh državah med največje težave sodi lastništvo medijev, še posebno v primerih, ko je to netransparentno. S tem je povezana tudi vloga lastnikov, ki se ne zavedajo ali nočejo zavedati, da ima medijsko podjetje izjemen družbeni pomen. Netransparentno lastništvo in odsotnost tega zavedanja je za medijski sektor pogubno.

HND in DNS pričakujeta, da bosta vladi ustvarili takšno zakonsko in regulatorno okolje, ki bo omogočalo popolno transparentnost medijskega lastništva in postopkov njegovega pridobivanja. Organizaciji sodita, da je samo čist, namenski in zdrav kapital v zasebnih medijih edino zagotovilo neodvisnega in nekoruptivnega novinarstva.

V obeh državah se je izgubilo zavedanje o pomenu novinarstva in medijev kot četrte veje oblasti, ki služi interesom javnosti. Iz javnosti je namreč izginilo dejstvo, da ima novinarstvo izjemen pomen, ki ga mora zadržati za vsako ceno, saj varuje svobodo govora, človekove pravice in demokracijo nasploh. Dobri mediji in kakovostno novinarstvo so ob tem korektiv in nadzornik oblasti. Ob tem želimo poudariti, da je neurejen socialni položaj vedno večjega števila novinarjev največja grožnja naši nalogi odgovornega opravljanja temeljnega poslanstva neodvisnega in avtonomnega novinarstva.

HND in DNS ob tem znova opozarjata, da novinarji svoje prispevke pripravljajo za javnost, državljane in da se – ko se zavzemajo za boljše novinarstvo, za svojo socialno in profesionalno varnost – pri tem ne borijo le za lastne profesionalne in delovne pravice, temveč v prvi vrsti za dobrobit državljanov in kritične javnosti. Novinar samo v urejenem in neodvisnem medijskem okolju, ki zagotavlja najvišje socialne in profesionalne standarde, lahko opravlja svoje delo na način, kakor ga od njega pričakuje javnost.

Zato v primerih, ko se bomo borili za svoje pravice, pričakujemo podporo javnosti, ki je naš edini in pravi delodajalec oziroma sodnik.

Sporazum o sodelovanju

Hrvaško novinarsko društvo (HND) in Društvo novinarjev Slovenije (DNS) sta na današnji skupni seji izvršnega odbora HND in upravnega odbora DNS sklenila tudi sporazum o sodelovanju:

1.HND in DNS bosta v želji po čim tesnejšem sodelovanju enkrat letno organizirali srečanje odposlancev IO HND in UO DNS, na katerem se bodo določila področja, na katerih lahko društvi v tekočem letu usklajeno delujeta ali drug drugemu pomagata.

2. HND in DNS bosta kontinuirano izmenjevali informacije, pomembne za novinarstvo, novinarje in medije v obeh državah, še posebno tiste, povezane z dobrimi in slabimi praksami lastništva v medijih, socialnem položaju novinarjev, etičnih vprašanjih in kolektivnih pogodbah.

To, poleg ostalega, vključuje izmenjavo informacij, ki jih društvi objavljata na društvenih spletnih straneh ter socialnih omrežjih. Gre za informacije, ki so pomebne za poklic in ki bi novinarjem z obeh strani meje lahko koristila pri delu in boju za neodvisno in kakovostnejše novinarstvo. Društvi si bosta redno izmejevali publikacije, ki jih izdajata.

3. Društvi bosta izmenjevali delegacije na nacionalnih dnevih novinarjev.

4. Društvi bosta, če bosta ocenili, da je to potrebno, organizirali skupne okrogle mize in druge prireditve ali pa izdajali skupna sporočila za javnost.

5. Društvi bosta usklajeno delovali znotraj EFJ in IFJ, ko bo šlo za vprašanja, skupna obema društvoma.

6. Društvi bosta preučili možnost priprave skupnih projektov v okviru projektov čezmejnega sodelovanja.