Javno pismo zaposlenih STA predsedniku DZ Igorju Zorčiču

Stališče

Javno pismo zaposlenih STA predsedniku DZ Igorju Zorčiču

Foto: Jaka Gasar, Dnevnik

Svet delavcev STA

Zastopstvo STA

Sindikat novinarjev STA

Ljubljana, 22. december 2020

 

Spoštovani predsednik Državnega zbora RS, gospod Igor Zorčič,

Zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji (STA) skupaj s svojimi družinami v tem predbožičnem času in tik pred iztekom leta, ki je tudi nam vsem prineslo veliko stresa in skrbi zaradi epidemije, s strahom zremo v našo prihodnost – in to skoraj 30 let po tem, ko je naša medijska hiša zagledala luč sveta.

Kot seveda veste, je Urad Vlade RS za komuniciranje (Ukom) pred tedni ustavil financiranje naše dejavnosti po sklenjeni pogodbi za opravljanje javne službe in po pogodbi za opravljanje določenih tržnih dejavnosti za vladno administracijo. Danes mineva že 28. dan, odkar naša hiša od države ni prejela denarja za svoje delo, opravljeno v oktobru. Prav tako ne vemo, kaj bo s plačili za november in december, čeprav novinarji STA ves ta čas še naprej normalno opravljamo svoje delo, podjetje pa v celoti opravlja pogodbene obveznosti. Kljub temu vlada ne izvaja z zakonom naložene dolžnosti financiranja javne službe STA.

Da je ustavitev financiranja javne službe glede na določbe zakona o STA ter sklenjene letne pogodbe takšna sankcija, ki bi lahko prišla v poštev le v primeru neizvajanja javne službe (do česar pa seveda ni prišlo), je opozorila tudi Služba vlade za zakonodajo. Obenem Ukom neutemeljeno vztraja, da je kot »predstavnik ustanovitelja« upravičen do podatkov, ki jih zahteva. Edini družbenik STA je vlada, ki ima edina pravico do celovitega vpogleda v poslovno dokumentacijo STA, ne pa Ukom, za katerega se je izkazalo, da ustreznega pooblastila sploh nima. In še enkrat – STA vedno znova zagotavlja, da nima težav z dostavo podatkov vladi kot edinemu družbeniku.

Problematiko je že dvakrat obravnaval Odbor DZ za kulturo in na svoji zadnji seji, 14. decembra, vlado pozval, da v treh dneh poravna zaostale finančne obveznosti. Na žalost se to še vedno ni zgodilo.

Na vas se zato obračamo s prošnjo, da kot predsednik najvišjega predstavniškega in zakonodajnega organa storite vse potrebno za spoštovanje Zakona o STA. Ker ste hkrati vpliven član vladajoče koalicije, vas zaposleni na STA prosimo, da vi in vaša poslanska skupina opozorite tudi druge vladne stranke, da ustavitev financiranja STA ni v skladu z veljavno zakonodajo in da lahko privede do tega, da bo tako pomemben medij, kot je STA, ugasnil. To se namreč lahko zgodi zelo kmalu, saj naše finančne rezerve kopnijo in je vprašljivo že izplačilo plač zaposlenim v januarju.

Po Zakonu o STA je STA finančno samostojna, njeno poslovanje je transparentno in nadzorovano od za to pristojnih institucij. Vsako leto sta opravljeni notranja in zunanja revizija. Za nadzor poslovanja in vodenja družbe je pristojen s strani ustanovitelja imenovan nadzorni svet, ki ga z večino vseh poslancev potrdi Državni zbor.

Zaposleni na STA svoje poslanstvo opravljamo korektno, še posebej v času epidemije, čeprav smo v tem času tudi s strani najvišjih predstavnikov države slišali številne žaljivke na naš račun. A naša prva prioriteta je korektno poročanje o dogajanju v Sloveniji in svetu, pri tem pa ne pristajamo na to, da bi nam pisanje narekovala katerakoli politična opcija.

Kljub vsem razpravam okoli tega, da Ukom terja od vodstva podjetja določena poročila in pojasnila, namreč v tem primeru ne gre za popolnoma nič drugega kot za poskus vplivanja na delo zaposlenih na STA.

Zaradi zakonsko vzpostavljenih kontrol poslovanja STA je tako prevelika poenostavitev, da ne bi bilo nobenih težav več, če bi ne bilo spora med vodstvi Ukoma in STA. To nas niti ne zanima, niti morebitne pretekle zamere aktualnega direktorja Ukoma do naše medijske hiše ali našega nekdanjega sodelavca, zaradi katerih si ta očitno želi obračunati z vsemi nami. Želimo samo normalne razmere za profesionalno opravljanje našega novinarskega dela.

Takšni spori se morajo reševati na drugih organih, ne pa na naših hrbtih. Ustanovitelj ima zakonsko natančno opredeljene pravice in dolžnosti glede STA, njegov zastopnik pa je nadzorni svet, ki jasno podpira naša prizadevanja po vnovični vzpostavitvi financiranja naše dejavnosti.

Da ponovimo: Vodstvo STA je večkrat izrazilo pripravljenost, da predstavniku lastnika in družbeniku (vladi RS) posreduje vse podatke, ki jih želi. Ob upoštevanju določil tako Zakona o STA kot tudi Zakona o gospodarskih družbah. To stališče je podprl tudi nadzorni svet STA, predstavnik ustanovitelja v STA, člani katerega so na predlog vlade z absolutno večino imenovani v DZ.

Pri tem poudarjamo, da vodstvo družbe uživa našo podporo. Pritrdilo mu je ne le neodvisno pravno mnenje, ampak tudi Služba vlade za zakonodajo.

Hkrati poudarjamo, da zgolj morebitno plačilo za že opravljeno delo še ne zagotavlja našega nadaljnjega obstoja, saj potrebujemo tudi zagotovljeno financiranje za opravljanje javne službe v letu 2021. Vodstvo je v skladu s tem pripravilo poslovni načrt za leto 2021, ki ga je posredovalo Vladi in upamo, da ne bomo naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa. Računamo, da boste tudi vi z vašo avtoriteto predsednika Državnega zbora lahko poskrbeli, da se to ne bo zgodilo.

Skrbi nas, ali bomo v času začetka predsedovanja Slovenije Evropski uniji sploh še lahko obeležili 30 let obstoja naše medijske hiše.

V želji, da tudi zaposleni na STA preživimo vsaj kolikor toliko mirne božične in novoletne praznike, vas pozdravljamo in tudi vam želimo sreče in zdravja v prihajajočem letu. Hvaležni bomo tudi, če vam bomo lahko razmere, v katerih smo se znašli, predstavili tudi osebno.

Za Svet delavcev STA | Sara Erjavec Tekavec

Za Zastopstvo STA | Janja Zalar

Za Sindikat novinarjev STA | Alenka Potočnik