Politika naj se obnaša in govori odgovorno!

Stališče

Politika naj se obnaša in govori odgovorno!

Društvo novinarjev Slovenije obsoja zapis oziroma komentar na spletni strani stranke SDS z naslovom Jankovića sta dvignila umetno ustvarjen strah in slovenska radodarnost z državljanstvi.

V omenjenem zapisu gre za nacionalistični, izključevalni diskurz, ki vsebuje tudi elemente sovražnega govora in nasprotuje enakosti ljudi ne glede na nacionalno poreklo, kar sodi med nesporne civilizacijske pridobitve v okviru koncepta človekovih pravic in svoboščin. Novinarji se kot predstavniki in zavezniki javnosti čutimo dolžni opozarjati na odgovornost za izrečene javne besede sploh v času, ko so razmere doma in po svetu še dodatno zaostrene, zato lahko javni izrazi nestrpnost s strani politike in drugih akterjev v javnosti podžigajo konflikte v družbi.

DNS opozarja vse politične akterje, naj se zavedajo svojega položaja, vpliva in s tem povezane odgovornosti in naj z nepremišljenimi in neprimernimi izjavami ali drugimi ravnanji, ki niso v skladu s kulturo dialoga, strpnosti in nenasilja, na čemer je utemeljena samostojna Slovenija, ne znižujejo politične kulture ter zastrupljajo splošne atmosfere v državi.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije

V Ljubljani, 12. decembra 2011