Klima strahu in morebitna samocenzura

Stališče

Klima strahu in morebitna samocenzura

Društvo novinarjev Slovenije opozarja, da je kazensko preganjanje novinarjev s strani politikov problematično s stališča varovanja svobode govora. Ustvarja klimo strahu in morebitno samocenzuro.

Ob tem javnim osebnostim in visokim politikom ne odrekamo pravice varovanja njihovih osebnostih pravic, ocenjujemo pa, da je prava pot za ugotavljanje etičnosti ravnanja novinarjev in spoštovanja profesionalnih standardov pritožba na Novinarsko častno razsodišče, ne pa njihovo kazensko preganjanje. Presojo ali je bila objava fotografij, na katerih je vidna vsebina zasebnih sporočil, v javnem interesu ali ne, društvo prepušča Novinarskemu častnemu razsodišču, na katerega je državni zbor že naslovil pritožbo.

Opozarjamo pa, da mora novinar v primeru, ko poseže v komunikacijsko zasebnost javne osebe, natančno utemeljiti javni interes za takšno objavo.

Upravni odbor DNS