Poslanci ŠOU naj se zavzamejo za ohranitev statusa Radia Študent

Stališče

Poslanci ŠOU naj se zavzamejo za ohranitev statusa Radia Študent

Foto: Marijo Županov, Radio Študent

Danes se po dveh mesecih nadaljuje 11. seja Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, na kateri bi morali poslanci zbora glasovati tudi o spremembi akta o ustanovitvi Radia Študent. Sejo so začeli 24. marca, a so jo zaradi odhoda nekaterih poslancev in nesklepčnosti predčasno prekinili. Za potrditev sprememb akta je potrebna absolutna dvotretjinska večina v študentskem zboru ŠOU.

Pri spremembi akta o ustanovitvi gre za uskladitev z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg), kar bo radiu omogočilo ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu in nadaljnje zbiranje donacijske podpore (npr. sredstev iz namenitve dela dohodnine, SMS donacij), ki je vezana na ta status. Vse to omogoča tudi večjo finančno neodvisnost Radia Študent, ki že deset let uspešno pridobiva finančna sredstva iz različnih virov in tako nadomešča izpad zaradi zmanjšanja sredstev, ki jih zagotavlja ustanovitelj (ŠOU).

Prilagoditev akta ne spreminja narave pravnega odnosa med ustanoviteljem in Radiem Študent. Zato v Društvu novinarjev Slovenije poslance Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani pozivamo, naj predlagano spremembo akta o ustanovitvi podprejo ter s tem Radiu Študent omogočijo osnovne pogoje za nadaljnji obstoj in uspešno delovanje najstarejše nekomercialne študentske radijske postaje v Evropi.