Predlog sprememb kazenskega zakonika

Novice

Predlog sprememb kazenskega zakonika

Društvo pripravlja predlog sprememb slovenske kazenske zakonodaje, ki se nanaša na kazenski pregon novinarjev zaradi objave tajnih podatkov in dejanj zoper čast in dobro ime.

Nedavni primeri sodnega (Delić) in predkazenskega preganjanja novinarjev (Lovšin, Roglič, Valenčič) zaradi domnevne objave tajnih podatkov so razkrili neustreznost slovenske kazenske zakonodaje, ki tudi objavo tajnih podatkov, ki so v javnem interesu, obravnava kot kaznivo dejanje. Društvo zato pripravlja predlog spremembe 260. člena Kazenskega zakonika RS (KZ), saj ocenjuje, da ta pregloboko posega v svobodo izražanja. Skupina uglednih pravnikov, ki jo sestavljajo Rok Čeferin, Dragan Petrovec, Nataša Pirc Musar in Alenka Šelih, je sodelovala pri oblikovanju predloga, ki je v skladu s sodno prakso Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice in sicer, da se obsodilna sodba za objavo tajnih podatkov izda le v primeru, če javni interes po varstvu zaupnih informacij pretehta nas pravico do svobode izražanja (ESČP v zvezi s tem govori o “overriding public interest”).

Predlog spremembe 260. člena KZ

Društvo pripravlja tudi predlog sprememb členov KZ, ki se nanašajo na dejanja zoper čast in dobro ime. Končni cilj je dekriminalizacijo teh kaznivih dejanj, v začetni fazi pa bo društvo ministrstvu predlagalo ukinitev zaporne kazni in ožanje kazenske odgovornosti z izbrisom 158., 160. in 166. člena kazenskega zakonika. S predlaganimi spremembami društvo ne zagovarja neetičnega novinarstva, prav tako državljanom, katerih ugled je z medijskimi objavami prizadet, ne jemlje pravice do sodnega varstva. V skladu z mednarodnimi standardi varovanja človekovih pravic se zavzemamo za sistem, ki prizadetim za zavarovanje njihovih pravic omogoča civilne tožbe in pritožbe na organe samoregulacije, ne pa kazenskega pregona novinarjev, saj takšni postopki in grožnje zapornih kazni vodijo v “varno” novinarstvo in samocenzuro.

Društvo v sodelovanju z medijskimi hišami pripravlja tudi analizo kazenskih in civilnih postopkov zoper novinarje in medije v zadnjih petih letih. Predloge sprememb KZ bomo v kratkem predstavili pravosodnemu ministrstvu, sodelovali v javni razpravi in v zakonodajnem postopku lobirali za uresničitev predlaganih sprememb.