Aktiv fotoreporterjev in fotografov ima novo vodstvo in načrte

Novice

Aktiv fotoreporterjev in fotografov ima novo vodstvo in načrte

Foto: Črt Piksi, Delo

Aktiv fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije je 15. marca 2023 na občnem zboru imenoval novo vodstvo in sprejel statut, ki določa pravila za delovanje aktiva. Aktiv ima svojo spletno stran fotoaktiv.si, na kateri je dostopen sprejeti statut in tudi prijavnica za včlanitev.

Na občnem zboru je bilo prisotnih 20 fotoreporterjev in fotografov, ki so v izvršni odbor aktiva za mandat štirih let izvolili Uroša Hočevarja, Matjaža Rušta, Uroša Abrama, Boruta Živulovića in Voranca Vogla. Izvršni odbor bo izmed svojih članov imenoval predsednika aktiva.

Fotoreporterji in fotografi so se seznanili s poročilom o delovanju aktiva od njegove ustanovitve aprila 2021. Aktivnosti so nanizane v sledečih objavah.

Aktiv in Društvo novinarjev Slovenije sta med fotoreporterji in fotografi maja 2022 izvedla anketo o stanju na trgu novinarske fotografije, ki je prvi tovrstni povzetek razmer, v katerih delajo slovenski fotografi. Komentirani izsledki ankete so objavljeni v poročilu.

Izsledki ankete so bili podlaga za razvoj metodologije za oblikovanje cen na področju novinarske fotografije. Orodje za pomoč pri oblikovanju cen storitev sestavljajo opravljena analiza trga, ki lahko služi kot referenca pri določanju cene, kalkulator z navodili za uporabo, preglednica za izračun letnih fiksnih stroškov, ki jo vsak fotograf izpolni zase, ter splošna priporočila za pogajanja.

Društvo novinarjev je prisotnim razdelilo odsevne trakove za roke, s katerimi bodo pri opravljanju dela na terenu lahko opozorili, da so novinarji. Trakovi se pritrjujejo z ježki, da jih novinarji lahko hitro nadenejo oziroma snamejo. To je pomembno, saj so novinarji zaradi označbe lahko tudi tarča napadov.

Fotografi so na občnem zboru razpravljali tudi o načrtu dela aktiva v prihodnje. Izpostavili so pomembnost nadaljevanja že začete zgodbe z avtorskimi pravicami tako glede individualnih prenosov pravic s pogodbami kot tudi kolektivnega uveljavljanja in upravljanja pravic v okviru kolektivnih organizacij. Strinjali so se, da so posegi v zasebnost oziroma poznavanje pravnega okvira za delovanje fotografov na terenu tema, ki jo je treba nenehno obnavljati in osveževati. V zvezi s pravicami fotografiranja so predlagali, da aktiv izdela zloženko oziroma digitalna navodila. Kot velik problem so izpostavili tudi odsotnost urednikov fotografije v medijih, kar močno vpliva na strokovnost izbora in uporabe fotografij. Odločili so, da naj bodo organizacija delavnic in sodelovanje na medijskem festivalu Naprej/Forward z vsebinami za fotografe med osnovnimi dejavnostmi aktiva tudi v prihodnje.