Pozivamo ŠOU, da zagotovi financiranje Radia Študent

Stališče

Pozivamo ŠOU, da zagotovi financiranje Radia Študent

Foto: radiostudent.si

V Društvu novinarjev Slovenije smo zaskrbljeni za prihodnost in celo preživetje Radia Študent, najstarejše nekomercialne študentske radijske postaje v Evropi, potem ko mu je njena ustanoviteljica Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) odrekla vsa finančna sredstva za leto 2021. Razumemo, da je tudi ŠOU izgubila pomemben vir prihodkov, vendar pa je to ne odvezuje odgovornosti, ki jo ima tako pravno kot moralno do zavodov, katerih ustanoviteljica je. Študentska organizacija ima kot ustanoviteljica prek sveta Zavoda Radia Študent zagotovljene pravice ustanovitelja, med drugim daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in mnenje k imenovanju odgovornega urednika. Nevzdržno je, da bi ustanovitelj uveljavljal le pravice, ne pa sprejemal soodgovornosti za finančno stabilnost delovanja Radia Študent. Nesprejemljivo je tudi, da je ustanovitelj odločitev o prenehanju financiranja sprejel enostransko, brez pogovora in pogajanj s predstavniki Radia Študent. Poleg tega gre tudi za nesorazmerno zmanjšanje sredstev, saj se je ŠOU odločila, da nekaterim zavodom omogoči financiranje drugim ne. Na seji študentskega zbora naj bi bilo slišati nezadovoljstvo članov s poročanjem Radia Študent. Ob tem opozarjamo, da ima ustanovitelj prek svojih članov v organih upravljanja Radia Študent vzvode, da vpliva na delovanje radia, vsekakor pa financiranja ne more pogojevati z osebnimi ocenami članov študentskega zbora do posameznih uredniških odločitev.

Radio Študent je kulturna ikona, pomemben član slovenske medijske družine, valilnica novinarskih kadrov, izredno pomembna je tudi njegova izobraževalna vloga. Članica in nekdanja urednica njegovega znanstvenega uredništva Zarja Muršič je prejemnica nagrade Čuvaj/Watchdog za izstopajoči novinarski dosežek, za poročanje o covidu-19. Zaradi vsega naštetega pričakujemo, da bo ŠOU prepoznala pomen študentskega medija pod svojim okriljem, v katerega je vložila že veliko sredstev in ki nedvomno kot uspešna blagovna znamka prispeva tudi k njenemu ugledu, ter zagotovila financiranje Radia Študent vsaj v lanskem obsegu. To je minimum, ki mediju še omogoča preživetje in uspešno delovanje v javnem interesu. To je tudi minimum, ki si ga Radio Študent od svoje ustanoviteljice zasluži.