Konflikti in protesti: Poročanje s konfliktnih območij

Priročnik o varnosti novinarjev

Konflikti in protesti

Poročanje s konfliktnih območij

Kaj je konflikt?

Konflikt je odkrit spopad med dvema nasprotujočima si skupinama (ali posamezniki), lahko je tudi nasprotje med dvema hkratnima, a nezdružljivima čustvoma.

Bitka je sovražno srečanje nasprotujočih si vojaških sil med vojno, pomeni lahko tudi stanje nasprotovanja med osebami, idejami ali interesi.

Vrste konfliktov

 • boj za oblast,
 • kršitve človekovih pravic,
 • gospodarski boj,
 • politični boj.

Medijske faze v konfliktu

Asimetrični konflikti so za novinarje eno najzahtevnejših okolij delovanja:

 • Predkonfliktna faza: Poročanje o sprtih straneh ter poudarjanje boja in možne mirovne rešitve vam lahko celo prinese nepriljubljenost pri eni ali obeh sprtih straneh, kar predstavlja varnostni problem.
 • Faza konflikta: Poročanje s terena o vprašanjih, povezanih s konfliktom.
 • Postkonfliktna faza: Tudi po koncu konflikta je treba povedati še veliko zgodb in še vedno obstajajo tveganja, ki jih predstavlja lokalno prebivalstvo in borci odporniškega gibanja.

Analiza konflikta

Analiza konflikta je sistematično preučevanje profila, vzrokov, akterjev in dinamike konflikta. Pomaga vam bolje razumeti situacijo, v kateri se boste kmalu znašli.

Kontekst analize konflikta

 • S kakšnim sporom imamo opravka?
 • Kakšne so posledice zbiranja informacij v tem okolju?
 • Kdaj se je začel?
 • Kako se je konflikt razvil?
 • Ali gre za konvencionalni ali asimetrični konflikt?
 • Analiza vključenih akterjev.
 • Katere so sprte strani?
 • Kakšne so njihove zmogljivosti? Zavezništva?
 • Kakšne zmogljivosti imajo sprte strani za nadaljevanje konflikta?
 • Ali obstajajo možnost reševanja konflikta?
 • Zakaj se je konflikt začel?
 • Kateri so temeljni vzroki konflikta (varnostni, politični, gospodarski, socialni, zunanji)?
 • Kateri dejavniki prispevajo k podaljševanju konflikta?
 • Kateri dejavniki lahko vplivajo na našo osebno varnost?