Načrtovanje pred napotitvijo: Operativno načrtovanje medijskih nalog

Priročnik o varnosti novinarjev

Načrtovanje pred napotitvijo

Operativno načrtovanje medijskih nalog

Ocena tveganj

Načrtovanje je po oceni tveganja druga najpomembnejša faza priprav pred zbiranjem informacij. Pred začetkom vsake napotitve je treba opraviti podrobno predhodno načrtovanje, s čemer se zagotovi uspešnost naloge, zmanjša tveganja in ohrani nadzor. Z načrtovanjem lahko predvidite dogodke ter pripravite analizo ogroženosti in tveganj s protiukrepi. To skrajša odzivni čas in vam omogoča, da začnete takoj izvajati svoje proaktivne načrte.

Operativno načrtovanje medijskih nalog

Pri operativnem načrtovanju medijskih nalog je poudarek na raziskovanju vseh možnih tveganj. Pri ublažitvenih ukrepih morate biti samoiniciativni in realistični, pri čemer morate nenehno spremljati stanje na terenu, da lahko ocenite tveganja in grožnje.

Operativno načrtovanje mora vključevati tudi uredniški načrt, tako da lahko nalogo zbiranja informacij opravljate kljub ublažitvenim ukrepom, sicer bodo vaši ublažitveni ukrepi včasih v navzkrižju z uredniškimi nalogami. Uredništvo mora imeti kopijo vseh načrtov in ublažitvenih ukrepov, tako da je vse jasno, vodstvo uredništva pa mora biti seznanjeno z vsemi izračunanimi tveganji, ki se nanašajo na nalogo zbiranja informacij. Kljub temu mora končno odločitev o vseh varnostnih zadevah sprejeti novinar na terenu in ne uredništvo.

Namen načrtovanja

 • pomaga predvideti in oceniti dogodke in tveganja;
 • omogoča predvidevanje tveganj, ko se znajdete v spreminjajočem se okolju;
 • uspešno načrtovanje pomeni, da ima oseba glavni načrt in dodatne protiukrepe;
 • zagotavlja večplastno zaščito;
 • ocenite informacije o sedanjosti in preteklosti;
 • vsak načrt ima svoj namen, cilj in odziv;
 • vedeti morate, kako pravilno uporabljati in izvajati načrt ter kako uporabiti protiukrepe;
 • z dobrim načrtom lahko ublažite nevarnosti in tako zmanjšate škodo.

Postopek načrtovanja

Postopek načrtovanja mora potekati v logičnem zaporedju, začne se s splošnimi načeli, konča pa s posebnostmi misije. Pomembno je, da upoštevamo najmanjše podrobnosti, hkrati pa moramo biti realistični in poskrbeti, da bo postopek tudi uredniško izvedljiv. Če bo načrt preveč podroben, se lahko zgodi, da niti novinarju niti uredništvu ne bo več jasen glavni cilj.

Načrt mora vključevati vse ukrepe in prakse, povezane s poslanstvom novinarja in njegovo varnostjo:

 • Raziskovanje: To je temelj načrta. Opraviti morate poglobljeno raziskavo o zgodbi, o kateri nameravate poročati, in o vseh vidikih, ki so povezani z novinarjevo nalogo. Raziskovanje mora vključevati zgodovinsko ozadje, geografijo, kulturo in politiko.
 • Zgodovina konfliktov: Če vas naloga vodi na območje spopadov, morate imeti pregled nad državo in okoliškimi regijami, ki imajo morda izkušnjo s podobnim konfliktom. Če pogledamo nedavno preteklost, so se na primer protesti arabske pomladi začeli v Tuniziji, podobne vstaje pa so se nato zgodile tudi v bližnjih državah. Konflikt je nalezljiv.
 • Zemljevidi/geografske študije: V tem primeru je treba imeti dobro geografsko znanje o območju, kamor boste napoteni, na primer o cestah, mejah spopadov, bolnišnicah in varnih zatočiščih, nevarnih območjih in izhodnih strategijah.
 • Kontaktni podatki: Vsi novinarji naj pripravijo kratek seznam bistvenih kontaktnih podatkov, od kontaktov v uredništvu do ljudi, ki bodo sodelovali pri pripravi zgodbe. Za nujne primere oziroma če pride do izgube stika, mora imeti kopijo vseh podatkov tudi uredništvo. Treba je imeti tudi tiskano kopijo seznama stikov, ki je koristna, če pride do izgube ali zaplembe elektronskih naprav.
 • Poročila o trenutnem stanju: Spremljajte trenutne razmere v celotni fazi priprave na napotitev in tekom same napotitve. Novinarja in uredništvo je treba sproti obveščati o vseh novih spremembah v regiji in te informacije ustrezno vključiti v načrt.
 • Zdravstvene zahteve: Zdravje je vaša odgovornost. Novinarji se morajo pozanimati o razširjenih boleznih ter potrebni preventivi in/ali cepljenju. Pred napotitvijo je treba opraviti celovit zdravstveni in zobozdravstveni pregled, da se tako prepreči morebitne težave na terenu.
 • Zahteve glede vizumov in potnih listov: Vedno preverite vizumske zahteve. Ali imate težave zaradi prejšnjih vizumskimi žigov v potnem listu, ki vam lahko preprečijo vstop v drugo državo? Ali imate v potnem listu vsaj dve prazni strani in je veljaven vsaj še šest mesecev?
 • Kakšno opremo boste vzeli: Izbrana oprema mora ustrezati okolju, v katerem se bo izvajala napotitev.

Faze načrtovanja

Naloga: Naloga mora biti jasno določena, cilji pa razvrščeni po pomembnosti, saj lahko samo tako natančno načrtujete.

Cilj: Cilj naloge oziroma zgodbe mora biti čim bolj natančen in uredniško realističen v okviru danih varnostnih parametrov. Če dostop do želene regije zaradi varnostnih zadržkov ni mogoč, je morda treba izvesti rezervni načrt.

Ocena naloge: Vključuje vse vidike naloge (varnost, zdravje, obvladovanje nepredvidljivih dogodkov in krizno upravljanje).

 • Varna komunikacija in IT – poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe. Kibernetski napadi na medije so dandanes nekaj običajnega, prav tako tudi nadzorovanje novinarjev, ki so napoteni v tuje države. Pred odhodom razmislite o uporabi elektronske opreme ter o verjetnosti prestrezanja in manipulacije podatkov.
 • Poznavanje kulture in prava – Nepoznavanje lokalne kulture ni priporočljivo. Na voljo so spletni viri, kjer se lahko novinarji seznanijo z običaji katere koli države. Raziščite kulturne vidike in zakone, ki so lahko drugačni ali jih morda sploh ne poznate, zlasti na konfliktnih območjih, kjer obstaja verjetnost, da se zakoni sploh ne izvršujejo.

Viri varnostnih informacij

Pri načrtovanju si lahko pomagate z več viri. Pomembno je, da se ne zanašate le na en vir informacij. Uporabite najmanj dva vira in ju navzkrižno preverite; nekateri viri si lahko nasprotujejo, neodvisni viri pa so sicer bolj zanesljivi, vendar so lahko pristranski.

 • veleposlaništvo / vladne agencije,
 • druge medijske organizacije,
 • nevladne organizacije / ZN,
 • lokalni akterji na terenu,
 • ljudje, ki so bili nedavno tam,
 • terenski vodnik,
 • spletni viri,
 • zasebni viri,
 • lokalni uradi in osebje na terenu,
 • sodelavci.

Ena od faz načrtovanja je določitev celotne naloge, ki jo je treba opraviti. Če naj bi se hkrati pokrilo več kot eno zgodbo, je treba uporabiti dva načrta ali pa pripraviti en načrt s skupnimi značilnostmi, ki ima ločena izvedbena dela.