Ublažitev posledic: Operativna samozadostnost

Priročnik o varnosti novinarjev

Ublažitev posledic

Operativna samozadostnost

V tem poglavju bodo novinarji bolje spoznali potrebno opremo in kontrolne sezname opreme. Naučili se bodo, kako biti samozadostni v vseh okoljih.

Novinarji se morajo začeti pripravljati že precej pred napotitvijo, če je to le mogoče. Zavedati se morajo svojega fizičnega stanja, zdravstvenih težav in splošnega osebnega počutja. Za novinarje, ki trpijo za določenimi boleznimi ali obolenji, je izredno nevarno potovati na območja, kjer je zahtevan velik fizični napor.

Zato je treba pred vsako napotitvijo upoštevati naslednje korake:

 • Zdravje: Novinar mora opraviti zdravniški in zobozdravniški pregled pred napotitvijo in po vrnitvi z območja spopadov.
 • Hrana in voda: Vedeti je treba, da lahko hrana in voda na nekaterih območjih povzroči zdravstvene težave (tudi v hotelih). Vedno imejte s seboj ustekleničeno vodo, energijske ploščice itd.
 • Spanje: Znanstveno je dokazano, da lahko ljudje, ki jim primanjkuje spanja ali so bili prikrajšani za spanje, sprejemajo napačne odločitve in slabo presojajo situacijo. Vedno poskrbite, da ste dobro spočiti, in imejte vzpostavljen reden urnik spanja.
 • Higiena: Če so novinarji napoteni na oddaljena območja, to še ne pomeni, da lahko zanemarjajo higieno. V okolju, kjer higienske razmere niso dobre, se lahko zdravje hitro poslabša.
 • Stres: Novinarji morajo biti sposobni obvladovati stres v sovražnih okoljih. Ena od najboljših metod za obvladovanje stresa so telesne vaje. Tako se v telesu sproščajo endorfini, ki pomagajo, da se oseba za vsaj dve uri po vadbi umiri. Bivanje v sovražnem okolju se zelo razlikuje od bivanja na območju z nizkim tveganjem. Temu primerno je treba spremeniti navade in rutino.
 • Zavedanje: Z vsakim okoljem so povezana določena tveganja. Ključno je, da se zavedamo narave tveganj, njihovih ravni in sprememb ter se tako ustrezno odzovemo.
 • Ne se izpostavljati: Kriminalci ali teroristi za tarče pogosteje izbirajo odkrito premožne posameznike in tiste, ki so očitno tujci, kot pa za osebe, ki dajejo vtis, da so domači v okolici. Neizpostavljanje in samozavestni videz zmanjšata tveganje, da postanete tarča napadov.
 • Nepredvidljiva rutina: Sovražni agenti dajejo prednost tarčam s predvidljivo rutino. Za posameznike, ki spreminjajo svojo vsakodnevno rutino, obstaja manjšo verjetnost, da postanejo tarča.
 • Večplastna zaščita: Noben posamičen ukrep ne more zagotoviti celostne zaščite. Dobra osebna varnost vključuje več ravni zaščite.

Osebna oprema

Novinar si mora vzeti dovolj časa in se osebno sistematično pripraviti:

 • Oblačila: Upoštevati morajo lokalno okolje in nositi oblačila, ki pomagajo ohranjati stabilno telesno temperaturo. Izberite si lokalna oblačila, da se zlijete z okolico. Novinarji, zlasti pa novinarke, morajo biti kulturno ozaveščeni glede oblačil.
 • Obutev: V vseh okoljih je bistvenega pomena par dobro uhojenih, udobnih in vodoodpornih čevljev, ki dobro podpirajo gleženj in so prilagodljivi ter imajo dober profil podplata.
 • Vojaška oprema: Ne oblačite se v vojaška oblačila in ne nosite vojaških torb, saj vas lahko zamenjajo za borce.
 • Naprava za sledenje: V zelo nestabilnem okolju naj novinar razmisli o tem, da svoj položaj v napravi GPS posodablja vsakih pet minut.
 • Torba za nujne primere: Novinarji se morajo zaradi varnostnih razlogov večkrat umakniti. V takšnih okoliščinah so lahko minute in sekunde razlika med življenjem in smrtjo. V primeru evakuacije v sili mora biti torba za nujne primere vedno na dosegu roke.

Torba mora vsebovati naslednje:

 • spalno vrečo in podlogo,
 • mrežo proti komarjem,
 • dovolj hrane za 24 ur,
 • sterilno vodo za 72 ur,
 • opremo za prižiganje ognja,
 • naglavno svetilko in rezervne baterije,
 • rezervne baterije za telefon in fotoaparat,
 • solarni polnilec baterij,
 • večnamenski ali žepni nož,
 • topla in nepremočljiva oblačila.

Osebna oprema, ki jo je treba imeti vedno pri sebi:

 • navigacijska oprema,
 • osebni komplet prve pomoči,
 • komunikacijska oprema,
 • fotoaparat in snemalna oprema,
 • potni list in vizum,
 • hrana in pijača,
 • vozovnice,
 • lokalna in mednarodna valuta,
 • novinarska izkaznica,
 • naglavna svetilka,
 • lažna denarnica in pas za denar,
 • zaščita trupa in čelada.

Odgovornosti urednikov in vodij

Odgovornosti: Vodje terenskih ekip (npr. producent, vodja dopisništva)

 • Ocenjuje tveganja za osebje na terenu v skladu s politiko podjetja in poskrbi za ocene tveganj za novinarsko osebje.
 • Spremlja napotene ekipe in umik ekip, če te niso več učinkovite ali so v neposredni nevarnosti.
 • Spremlja duševno in telesno pripravljenosti za opravljanje naloge.
 • Spodbuja dobro ekipno delo.
 • Odgovornost za varnostno opremo in navodila.

Odgovornosti: Vodje ekip na terenu

 • Zagotavlja, da skupina deluje v skladu z varnostno politiko organizacije.
 • Zagotavlja pravilno uporabo varnostne opreme in postopkov.
 • Skrbi za pravilno predaja varnostnih informacij med ekipami.
 • Ocenjuje, ali zgodba odtehta trenutno ocenjeno tveganje.
 • Skrbi za postopke v sili (npr. evakuacija poškodovancev) in notranje komunikacije.
 • Sprejema končne odločitve o varnostnih zadevah.

Uradno poročanje o incidentih

O vseh incidentih je treba poročati neposrednemu vodji, ne glede na to, kako nepomembni se zdijo. Za oblikovanje ustrezne varnostne politike moramo črpati iz izkušenj, ki si jih je pridobila celotna organizacija.

Regionalna specializacija

Vedno izkoristite znanja in spretnosti zaposlenih v organizaciji. Oblikujte področja specializacije, ko je to le mogoče. Jezikovno znanje je treba obravnavati kot še posebej dragoceno.

Pogosto se preveč zanašamo na lokalne pomočnike, ki morda poznajo lokalne razmere, vendar verjetno niso strokovnjaki za varnost in morda ne razumejo dobro uredniških in varnostnih zahtev.

Sodelovanje z lokalnimi pomočniki in osebjem

 • Vedno spoštujte lokalne pomočnike in osebje.
 • Ne ogrožajte svojega lokalnega osebja, saj mora ostati tam tudi po vašem odhodu.
 • Z njimi imejte tak odnos, kakršnega bi pričakovali tudi od njih.
 • Poskrbite, da bo imelo zaščitno opremo tudi operativno osebje.
 • Vedno se vnaprej dogovorite o znesku, ki ga boste plačali lokalnemu osebju in pomočnikom, ter se držite dogovora.

Priporočila novinarjem

 • Opravite usposabljanje za območje spopadov in medicinsko usposabljanje.
 • Če je mogoče, se pravilno pripravite in načrtujte vnaprej.
 • Prepričajte se, da ste fizično in psihično pripravljeni.
 • Z delodajalcem imejte vzpostavljen načrt komunikacije in poročanja.
 • Pred napotitvijo pripravite oporoko.
 • Preverite svoje lokalne pomočnike in voznike ter se prepričajte, da so ti pred napotitvijo na lokaciji.
 • Prepričajte se, da sta računalnik in telefon ustrezno zaščitena in ne vsebujeta neprimernih podatkov.
 • Poskrbite za šifriranje vse komunikacije in elektronskih datotek.
 • Prepričajte se, da ima vase uredništvo kopijo vašega operativnega načrta in navodil za ravnanje v nepredvidljivih razmerah.
 • Ne uporabljajte satelitskega telefona (ali katere koli druge naprave, ki deluje na radijskih frekvencah) več kot enkrat na isti lokaciji.
 • Posamična uporaba naprave naj ne bo daljša od 5 minut. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je lahko tudi to predolgo, saj je mogoče s pomočjo triangulacije hitro določiti lokacijo in izvesti napad.
 • Izogibajte se temu, da z iste lokacije napravo uporablja več oseb.
 • Mnogi novinarji se znajdejo v težavah, ker ne opravijo osnovne analize stroškov poročanja v konfliktnih območjih. Upoštevajte stroške nastanitve, prevajalca, voznika in vozila, podkupnin, zavarovanja, vizuma in vstopa v državo.