Konflikti in protesti: Načini delovanja teroristov

Priročnik o varnosti novinarjev

Konflikti in protesti

Načini delovanja teroristov

Pri sodobnih spopadih »nizke intenzivnosti« ne gre za običajno strategijo zmage ali poraza.

Nekonvencionalne vojaške organizacije imajo veliko manj opreme in so slabše usposobljene kot poklicne državne sile, kar vpliva na izbiro asimetričnih taktik, ki nato izravnajo neravnovesje moči. Ne glede na to, kako močne so nasprotne sile, bodo ostale zelo ranljive za asimetrično vojskovanje, kot so dokazali napadi z improviziranimi eksplozivnimi napravami v Afganistanu in Iraku. Kadar se konvencionalne sile maščujejo in pride do žrtev med civilisti, lahko to asimetričnim borcem pomaga pri novačenju lokalnega prebivalstva.

Terorizem in množični mediji

Za medije je terorizem glavna zgodba, hkrati pa teroristi pri načrtovanju napada upoštevajo vlogo množičnih medijev in morebitne odzive. V kriznih trenutkih lahko televizija in novinarji pomagajo v primerih, kot je zajemanje talcev, saj si lahko talci ogledajo televizijske posnetke in ocenijo razmere zunaj, na primer policijske ali vojaške ukrepe. Uspešna strategija boja proti tveganjem mora upoštevati nova pravila asimetrične grožnje in to, kako bodo vaše informacije pomagale cilju, ki ga želijo doseči teroristi.

Terorizem je redna uporaba nasilja kot sredstva za doseganje političnih ciljev. V splošni opredelitvi se terorizem nanaša na uporabo nasilnih dejanj za ustvarjanje strahu, panike in povzročanje smrti. To nasilje ima lahko verske, politične ali ideološke cilje.

V zadnjih letih so bili novinarji tarča terorističnih napadov z namenom, da se pozornost usmeri na določene skupine. To se je na primer zgodilo v Nigeriji, Iraku in Siriji.

Nad grožnjo terorizma z obveščenostjo

V fazi načrtovanja morajo novinarji preveriti, kakšna je pojavnost terorističnih napadov v regiji, ki jo obiskujejo. Upoštevati morajo dejavnike, ki spodbujajo teroriste k tem dejanjem. Pri raziskovanju morajo biti posebej pozorni na napetosti in druge faktorje, ki vodijo do terorističnih napadov. Edini način za vnaprejšnje predvidevanje incidenta je analiza obveščevalnih podatkov in informacij z ulice.

Spoznajte zmogljivosti teroristov

Pred napotitvijo na geografsko območje, ki je znano po delovanju teroristične skupine, morajo novinarji razumeti gonilne sile teh terorističnih skupin in možne tarče njihovih napadov, med drugim tudi to, ali so nenaklonjeni do medijev in ali če imajo vpliv na kakšno opozicijsko stranko.

Teroristična območja delovanja:

Teroristične skupine niso nujno vezane na določeno območje in teroristična skupina lahko kadar koli spremeni svoje območje delovanja.

 • Lokalni teroristi delujejo na majhnem območju, ki je lokalnemu prebivalstvu običajno poznano.
 • Regionalni teroristi so posamezniki, ki delujejo v določeni regiji v državi.
 • Nadnacionalni teroristi so teroristične skupine, ki delujejo prek dveh ali več meja.
 • Mednarodni teroristi so posamezniki in skupine, ki delujejo v več državah po svetu.

Vrste terorističnih celic

Teroristične skupine same se ne označujejo s spodaj navedenimi izrazi, temveč uporabljajo terminologijo, ki bolje ustrezajo njihovi ideologiji in kulturi.

 • Poveljniško celico sestavljajo zunanji ali notranji poveljniki, ki sprejemajo končne odločitve in nadzorujejo izvedbo napada. To so lahko so vodje ali člani katere koli od spodaj navedenih celic.
 • Taktično-operativna celica je oseba ali skupina, ki dejansko izvede teroristično dejanje. Znana je tudi kot bojna celica, napadalna celica, akcijska skupina ali operativna celica.
 • Obveščevalna celica zbira podatke, pripravlja priporočila, izbira cilje in zagotavlja informacije za doseganje cilja.
 • Logistična celica vključuje ljudi, ki so zadolženi za zagotavljanje oskrbe ali podpore drugim celicam. Med njimi so lahko izdelovalci bomb, akterji na črnem trgu, zdravniki, odvetniki, bančniki, kurirji itd.
 • Speča celica je katera koli od zgoraj navedenih vrst celic, ki se infiltrira v določeno geografsko regijo in miruje, dokler ni aktivirana za nalogo. Speče celice se odlikujejo po tem, da se zlijejo z okolico, dokler ne dobijo ukaza za izvedbo svoje naloge. Ko je enkrat aktivirana, seveda preneha biti speča celica.

Ne pozabite, da lahko celice delujejo samostojno ali usklajeno, odvisno od njihove naloge.

Splošna vprašanja, ki vam bodo pomagala ugotoviti vašo stopnjo ranljivosti:

 • Ali res obstaja grožnja?
 • Ali potencialne ogrožajoče skupine podpirajo določeno politično, versko in kriminalno ideologijo?
 • Zakaj bi se usmerili na nas? Sem tarča jaz ali organizacija?

Če je bilo ugotovljeno, da skupek groženj predstavlja tveganje, opravite naslednjo analizo:

 • Kako se imenuje ta skupina?
 • Kakšno drugo ime se še uporablja za to skupino?
 • Kakšne taktike je doslej razkrila ta skupina?

Vrste terorističnih napadov

Napad z eksplozivom

V 75 odstotkih zabeleženih terorističnih napadov je uporabljen eksploziv. Teroristi ta način izbirajo predvsem zato, ker povzroča veliko postransko škodo in ima velik vpliv na psihologijo prebivalstva. Napadi z eksplozivnimi sredstvi so:

 • izvedljivi,
 • poceni,
 • kombinacija več enostavnih metod,
 • zelo preprosto jih je skriti.
Ročno nameščene bombe:
 • Nameščena bomba: bomba, ki se jo pusti ali odvrže na določeni lokaciji.
 • Kurirska dostava: bomba je dana drugi osebi, ki ve, da je naprava bomba, in jo dostavi na cilj.
 • Dostava nevede: bomba je dana osebi, ki ne ve, da gre za bombo, in jo nevede odnese na cilj.
 • Detonacija na daljavo: bomba, ki se jo razstreli z elektronskim vžigalnikom na daljavo.
 • Aktivira jo žrtev: bomba, ki eksplodira, ko žrtev zažene vozilo ali sproži detonacijsko napravo.
 • Zakopana bomba ali mina: bomba, nameščena ob cesti ali pod cestiščem, ki eksplodira, ko žrtev stopi ali se zapelje čez njo.
Bombni napadi na vozila:
 • Nameščena naprava ali mina: bomba je namerno nameščena na vozilu ali pod njim.
 • Mina presenečenja: bombo namestijo na podvozje vozila, medtem ko je parkirano ob prebivališču ali delovnem mestu žrtve.
 • Razstrelitev na daljavo: bomba se razstreli na daljavo, običajno elektronsko.
 • Aktivira jo žrtev: bomba v avtomobilu eksplodira, ko žrtev zažene vozilo in ga premakne.
Psihološka grožnja

Grožnje, kot so bombni napadi in grožnje s smrtjo, uničujoče vplivajo na psihologijo družbe in spodkopavajo varnostne ukrepe. Po resničnih terorističnih bombnih napadih se običajno pojavi na stotine lažnih groženj z bombardiranjem, kar ohranja visoko raven strahu in stanje pripravljenosti varnostnih sil.