Umirjanje: Kulturna inteligenca

Priročnik o varnosti novinarjev

Kulturna inteligenca

Kaj je kulturna občutljivost?

Kulturna občutljivost se začne z razumevanjem, da med kulturami obstajajo razlike, vključuje pa tudi vrednotenje in razumevanje te raznolikosti.

Razmislite o naslednjem:

 • Razvijanje razumevanja druge etnične skupine. To običajno vključuje spremembe osebnih stališč in vrednot.
 • Zavedanje in občutljivost se nanašata tudi na odprtost in prilagodljivost, ki ju ljudje razvijejo v odnosu do drugih.
 • Kulturno znanje. Seznanjanje z izbranimi kulturnimi značilnostmi, zgodovino, vrednotami, sistemi prepričanj in vedenjem pripadnikov druge etnične skupine.

Kako lahko razvijate kulturno zavest? Nikoli se ne moremo naučiti vsega o drugi kulturi, vendar lahko z vsakodnevnimi praktičnimi ukrepi razvijamo svojo kulturno zavest.

Nekaj predlogov:

 • Razvijajte zavedanje: zazrite se v lastne predsodke, postanite pozorni na kulturne norme, stališča in prepričanja ter cenite raznolikost.
 • Ne dovolite, da bi kulturne razlike (preference) postale podlaga za kritiko in obsojanje.
 • Gradite prijateljstva na podlagi vzajemnega spoštovanja in želje po razumevanju; bodite naravni in pokažite pristno skrb za to osebo.
 • Vzemite si čas za poslušanje. Razložite ali postavljajte vprašanja, na primer: »Bi mi pomagali razumeti?«
 • Pridobite znanje o drugih kulturah z obiskovanjem tečajev ali seminarjev, branjem knjig ali gledanjem filmov o drugih kulturah ter obiskovanjem kulturnih dogodkov/festivalov.
 • Razvijanje kulturno kompetentnega odnosa je stalen proces. Pomembno je, da na vse ljudi gledamo kot na edinstvene posameznike in se zavedamo, da njihove izkušnje, prepričanja, vrednote in jezik vplivajo na njihov načine interakcije z drugimi in s širšo skupnostjo. Prav tako se zavedajte, da razlike obstajajo tudi znotraj kultur. Napačno je domnevati, da imajo vsi skupno kulturo.
 • Kulture so kot ledene gore; 90 odstotkov ledene gore ni vidno in o njej je mogoče ugotoviti zelo malo. Zaradi zunanjega videza osebe se lahko o njej ustvari stereotipno mnenje. Kar nam ni takoj vidno, lahko pogosto negativno vpliva na naše dojemanje kulture.

Med napotitvijo morate upoštevati nekatere ključne kulturne dejavnike:

 • Dojemanje časa.
 • Zaznavanje osebnega prostora osebe.
 • Pogovorni vzorci.
 • Vloge v družbi glede na spol in starost.
 • Govorica telesa in očesni stik.
 • Pazite na snemanje ali fotografiranje žensk.
 • Očesni stik.
 • Ohranjanje očesnega stika je v eni kulturi lahko znak iskrenosti in odprtosti, v drugih kulturah pa kaže na pomanjkanje spoštovanja. Pri ljudeh je očesni stik oblika neverbalne komunikacije. Na zahodu velja za zavezujoč in smiseln način komunikacije, medtem ko ga v drugih regijah po svetu lahko razumejo kot nespoštljivo gesto.

Govorjeni in pisni jezik ter njuni pomeni:

 • Besede, ki imajo več kot en pomen, lahko povzročijo veliko zmede ali nesporazumov. Ljudje bodo lažje razumeli, če bodo informacije posredovane v pravilnem, preprostem kontekstu.
 • Nikoli ne dajajte negativnih komentarjev o drugi osebi ali njeni družini.
 • Nikoli si ne ustvarite sodbe na podlagi prvega srečanja.
 • Ne bodite nestrpni in ne prekinjajte sogovornika.
 • Če vas nekdo ne razume, nikoli ne bodite sarkastični ali ponižujoči.

Neverbalna komunikacija vključuje geste rok, govorico telesa in držo, dotikanje, izraze obraza, ton glasu in očesni stik. Poskrbite, da boste pri komuniciranju upoštevali kulturne značilnosti!

Pri učinkovitem komuniciranju morate vedno upoštevati običajne komunikacijske ovire. Če so vprašanja napačno razumljena, vedno prosite za povratno informacijo, zlasti pri pogovoru z virom informacij. Če uporabljate prevajalca, ga prosite, naj preveri vse informacije, saj lahko napačna razlaga povzroči konflikt interesov. Opazovanje govorice telesa in obrazne mimike osebe lahko razkrije odnos ali naklonjenost do druge osebe. Prav tako se lahko ti vplivi napačno interpretirajo, če ne upoštevamo kulturne inteligence ali lokalnega znanja. Poleg tega se prepričajte, da je prevajalec vešč jezika in teme, o kateri morate komunicirati.

Kulturno ozaveščanje

Pogosto je zgodbo mogoče natančno predstaviti le, če se upoštevajo kulturne razmere v tisti državi ali regiji.

Nekatere države imajo več kultur, zato so zelo pomembne tudi raziskave regionalne kulture, na primer v Afganistanu. Poleg tega lahko kulturna vprašanja negativno vplivajo na vašo osebno varnost.

Priznavanje pomanjkljivega znanja o kulturi

Kulture ni preprosto opredeliti. Razlikuje se lahko glede na družino, tradicijo, vero, narodnost in delovno mesto. V nekaterih islamskih državah se je na primer treba zavedati desetih občutljivih kulturnih posebnosti.

Nekaj koristnih nasvetov:

 • Upoštevajte prepoved uživanja alkohola in vedno delajte tako kot ljudje, s katerimi ste.
 • Ne rokujte se in ne uporabljajte leve roke pri jedi, saj je to žaljivo.
 • Na noben način ne pokažite podplatov.
 • V hišah ne nosite čevljev.
 • Nikoli se ne dotikajte arabskih žensk.
 • Nikoli ne sprašujte o arabskih ženskah, zlasti ženah.
 • V javnosti ne kažite naklonjenosti.
 • Ne uporabljajte prepovedanih drog.
 • Nikoli ne nosite verskega nakita.

Aktualna vprašanja, ki se jim je treba v pogovoru izogniti:

 • vera,
 • politika,
 • kadrovske zadeve,
 • podpora vojaškim ukrepom.

Nekaj nasvetov, ki si jih je dobro zapomniti:

 • Točnost: ne pričakujte, da bodo vsi točni, saj je to manj pomembno kot v zahodnih državah. Potrpežljivost je v teh okoliščinah ključni dejavnik.
 • Vedno poskrbite, da boste prišli pravočasno, ko se to od vas pričakuje.
 • Status je običajno zelo pomemben, spoštujte ga.
 • Nikoli se ne pogovarjajte o neprimernih temah.
 • Komunikacija iz oči v oči je vedno najboljša. Vaša prisotnost veliko pomeni.

Nekaj nasvetov za medkulturno komunikacijo:

 • Bodite celoviti, jasni in pozorni na odziv druge osebe.
 • Bodite pozorni na različne pomene, zlasti na govorico telesa.
 • Izogibajte se metaforam.
 • Definirajte vse uporabljene žargonske izraze.
 • Izogibajte se pretiranemu poenostavljanju izrazov, saj se to lahko komu zdi žaljivo.
 • Preoblikujte izjave, če jih druga oseba težko razume.
 • Preverite, da vas je sogovornik razumel, zlasti kadar gre za občutljive teme.
 • Priznavajte kulturne razlike brez predsodkov in bodite dosledni.
 • Bodite pozorni na stališča v kulturi glede družbenih vprašanj, na primer spolnih vlog in uporabe drog.
 • Če je mogoče, raziščite kulturno ozadje sogovornikov.