Umirjanje: Rešitve za obvladovanje konfliktov

Priročnik o varnosti novinarjev

Rešitve za obvladovanje konfliktov

Različne kulture in družbene subkulture imajo različne »kodekse« glede izkazovanja jeze in sovražnosti. Priporočljivo je, da se o tem neformalno pogovorite s sodelavci in razmislite o morebitnih posledicah.

Novinarji, ki ne poznajo kulture, se morda ne zavedajo, kdaj lahko izzovejo jezo ali sovražnost, saj ne opazijo kulturno specifičnih znakov in izrazov. Po drugi strani pa se lahko težko odločno odzovejo, če se nenadoma soočijo z izrazom močne sovražnosti, ki je niso vajeni (na primer na kontrolni točki). Naučiti se morate prilagoditi svoje obnašanje, da se lahko optimalno soočite s takšnimi situacijami.

»Čustveni« možgani

 • Hitro obdelujejo prejete informacije.
 • Filtri potencialnih groženj.
 • Sprožilci za boj, beg ali zamrznitev!

»Racionalni« možgani

 • Omogočajo objektivnost.
 • Smiselnost ocenijo vsa tveganja.
 • Omogočajo načrtovanje ali uporabo predhodno naučenih strategij.

Vedenje

Z vidika osebne varnosti je koristno, da se naučite obvladati jezo. Ko se soočimo z jasno grožnjo ali krizo, je naš naravni fiziološki odziv beg ali boj. Med strahom in jezo obstaja tesna povezava, strah pa se zlahka spremeni v jezo in posledično v nasilje. Tako strah kot jeza namreč povzročata sproščanje adrenalina, ki spremeni našo biokemično ravnovesje in lahko vpliva na jasnost presoje.

Ključna pravila so: ostanite mirni, ne pustite se izzivati, poslušajte in ne govorite preveč, pazite na govorico telesa in postopoma preusmerite dialog z osebne konfrontacije na obravnavanje vprašanja kot problema, za katerega obstaja obojestransko sprejemljiva rešitev.

Najboljše prakse za taktiko umirjanja razmer

Ali naj poskušate nadzorovati jezo in ublažiti sovražnost ali ne, je odvisno od situacije.

Smernice: Umiritev jeze in sovražnosti

 • Resnično poslušajte, kaj govorijo.
 • Osredotočite svojo pozornost nanje.
 • Uporabljajte neverbalno komunikacijo (npr. prikimavanje z glavo).
 • Če česar ne razumete, postavljajte vprašanja.
 • Parafrazirajte njihove besede in pokažite, da ste jih razumeli.

Pazite na izraz obraza in govorico telesa: 90 odstotkov komunikacije poteka neverbalno. Če je vaš sogovornik jezen, ne stojte pred njim neposredno, raje se postavite nekoliko pod kotom.

 • Pazite na ton svojega glasu in ostanite mirni.
 • Poslušajte in ne prekinjajte sogovornika, saj prekinjanje le še podžiga jezo.
 • Prisluhnite »pravemu« sporočilu in poskušajte komunikacijo usmeriti k resničnemu vprašanju ter preverite, ali je bilo sporočilo pravilno razumljeno.
 • Postanite radoveden poslušalec in prosite za pojasnila in informacije, da bi razumeli, kaj je drugo osebo resnično razburilo ali povzročilo njeno sovražnost. Jezni osebi ne nasprotujte in je ne popravljajte, preden konča z izražanjem svoje jeze.
 • Osredotočite se na vprašanje in ne na osebo: ne soočajte se osebno z drugo osebo, izogibajte se temu, da bi jo neposredno obsojali; ne odzivajte se na provokativne sodbe o sebi ali svoji organizaciji; dialog vedno preusmerite na vprašanje; če je glavno sporočilo jezne osebe izraziti nasprotovanje vaši prisotnosti, povejte, da ste razumeli sporočilo in da ga boste upoštevali ter odidite.
 • Ohranite svoje dostojanstvo, a hkrati omogočite tudi jezni in sovražni osebi, da ohrani svoj obraz.

Tehnike obvladovanja incidentov in kriz

Usposobljenost za preživetje zahteva trdno mentalno pripravljenost in samokontrolo. Soočenje z akutno nevarnostjo povzroči šok, strah in grozo. Ta čustva so lahko premočna in lahko vodijo v vedenje, ki povečuje tveganje, namesto da bi ga zmanjševalo. Namen predhodne izpostavljenosti ogrožajočim situacijam z usposabljanjem ter simulacijami in igranjem vlog je omiliti presenečenje in pomagati osebju, da ohrani nadzor nad svojim razpoloženjem.

Ključni elementi regulacije razpoloženja so:

 • brez panike;
 • delujte ali se odzivajte hitro, vendar z zavedanjem situacije;
 • napadalcem ne pokažite jeze ali strahu, ohranite dostojanstvo;
 • delujte samoohranitveno;
 • poskusite se miselno postaviti ‘izven’ situacije, v katero ste bili prisiljeni;
 • opirajte se na svoje osebne vrednote.

Sistem odprtih rok

Močna gesta, ki sporoča nenapadanje

 • Položaj
 • Odnos
 • Glej in poslušaj
 • Ustvari prostor
 • Drža