Konflikti in protesti: Varnost prebivališča in delovnega mesta

Priročnik o varnosti novinarjev

Konflikti in protesti

Varnost prebivališča in delovnega mesta

Izbira prave lokacije pisarne ali prebivališča lahko prepreči vlom, odloži napad in ublaži posledice incidenta v neposredni bližini. Izbira lokacije velja za prvi korak pri zagotavljanju varnosti prebivališča in delovnega mesta. Za namene varnosti in zaščite morajo potencialne lokacije poleg prostorskih, estetskih in cenovnih vidikov izpolnjevati tudi posebna merila.

Ključni vidiki in izbira:

Novinar ali ekipa, odgovorna za izbiro pisarne, mora:

 • Razmisliti, kako enostavno je v primeru požara zapustiti stavbo ali bližnjo okolico: ali obstajajo različne evakuacijske poti in ali se lahko lokalna gasilska enota dovolj približa stavbi?
 • Temeljito preveriti vsaj 1,5 km radij, da bolje spozna lokalno območje: Kakšna je soseska? Ali je večina ljudi domačinov? Ali na območje dnevno prihaja veliko število delavcev?
 • Ranljivost za nesreče ali naravna tveganja: požari, hude poplave, zemeljski plazovi, odlaganje nevarnih materialov, tovarne z nevarnimi industrijskimi procesi itd.
 • Upoštevati je treba zunanjo lokalno podporo: Kje so najbližji gasilci? Kje je najbližja policijska postaja?

Ker noben kraj ni 100-odstotno varen, je pomembno upoštevati morebitne ranljivosti soseske.

 • Ali so v bližini vojaški objekti, policijske postaje ali vladne stavbe?
 • Ali so v bližini pomembni družbeno-ekonomski ali verski cilji (npr. tempelj verske manjšine, sedež militantnega sindikata, sedež opozicijskega časopisa, radijska postaja itd.)?
 • Če obstajajo zamere zaradi posredovanja tujih sil, se lahko protesti usmerijo proti diplomatskim poslopjem, na območju univerze lahko pride do študentskih nemirov, tržnice pa so lahko tarča terorističnih napadov.
 • Stopnja kriminala je lahko visoka tako v bogatih kot v revnih soseskah. Poskusite se izogniti razkazovanju bogastva. V okolju z visoko stopnjo kriminala je morda priporočljivo izbrati lokacijo v bližini policijske postaje (vendar ne pozabite, da so lahko policijske postaje tarča upornikov in socialnih ali političnih nemirov).
Samostojen objekt ali poslovna stavba:
 • Ali je varneje imeti skupno stavbo z drugimi organizacijami/medijskimi hišami? Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora, vendar je prednost večjega števila najemnikov v tem, da prisotnost drugih ljudi zagotavlja dodatno opreznost in zaščito.
 • Obstajajo pa tudi tveganja. Če je na kupu več najemnikov, se pogosto ustvarijo zaprte skupnosti, ločene od širšega družbenega okolja, koncentracija možnih tarč pa pomeni, da bo imel uspešen napad veliko večji učinek. Pogosto je priporočljivo najeti pisarniški prostor ali stanovanje v tretjem do šestem nadstropju (pritličje je bolj ranljivo za napadalce, višja nadstropja pa so lahko nedosegljiva z reševalno opremo in iz njih je težja pobegniti, na primer v primeru požara).
Parkiranje vozil:
 • Pri izbiri lokacije se prepričajte, da je na voljo dovolj parkirnih mest.
 • Ko niso v uporabi, morajo biti vozila zaklenjena, vzpostavljeni pa morajo biti tudi operativni postopki za varovanje ključev vozil, ureditev parkiranja in uporabo v nujnih primerih.
 • Praviloma morata biti parkiranje in oskrba z gorivom urejena tako, da je mogoč enostaven odhod. Vozila naj imajo ob koncu dneva polne rezervoarje goriva in naj bodo parkirana na način, ki omogoča hitro natovarjanje in enostaven odhod.
Varna soba
 • Varna soba je prostor, kamor se lahko hitro zatečete pred vsiljivci. Ta prostor ni zaklonišče in ni varen pred bombnim napadom.
 • Biti mora lahko in hitro dostopna ter po možnosti v sredini stavbe. Druga možnost je, da zgornje nadstropje spremenite v varen prostor tako, da na stopnišče namestite rešetko, ki se ponoči zaklene.
 • Varne sobe morajo imeti protivlomna vrata, telefon ali drugo komunikacijsko sredstvo (po možnosti neprekinjeno) za klic na pomoč, seznam ključnih kontaktnih številk ter svetilko ali sveče in vžigalice.
 • V varni sobi lahko shranite tudi manjšo količino vode, hrane in sanitarnih pripomočkov. Namen varne sobe je zaščititi ljudi in ne premoženja. Če boste v varni sobi hranili vse, boste s tem le spodbudili vsiljivce, da si bodo še bolj prizadevali vdreti v prostor.