Načrtovanje pred napotitvijo: Model ogroženosti

Priročnik o varnosti novinarjev

Načrtovanje pred napotitvijo

Model ogroženosti

Model ogroženosti vključuje proaktivne metode ocenjevanja tveganj in groženj pred napotitvami. 

Model ogroženosti se lahko izvaja tudi na terenu, na dnevni ali celo na urni osnovi. Vključuje namreč tudi protiukrepe, ki se izvajajo na terenu. 

Gre za metodo, s pomočjo katere se z namenom obvladovanja tveganj navedejo morebitna tveganja, povezana z zbiranjem informacij, ki je predpogoj za oceno tveganj in načrt. Namen metode je, da se uporablja na terenu kot postopek obveščanja in to pri vsaki napotitvi, tudi v lokalnem, domačem okolju. 

Z modelom ogroženosti: 

 • prepoznate tveganja pred ali med napotitvijo, 
 • uporablja se kot del postopka informiranja, 
 • omogoča vam strateško razmišljanje ob vsaki napotitvi, 
 • opozarja vas na kritične dnevne grožnje, 
 • opiše ogroženost v okolju, v katerem delate, 
 • pomaga pri določanju lokacije novinarske ekipe na terenu, 
 • vključuje kontrolni seznam opreme, izhodno strategijo in protiukrepe na terenu, 
 • pomaga vam ugotavljati, ali bi novinar sploh smel biti tam. 
safety-book-infografike-cmyk-0-65-85-0-01

Proces priprave modela ogroženosti pri pokrivanju protestov (primer)

Faza ocene tveganja 

Korak 1: Analiza tveganja 

Kaj je treba upoštevati v modelu ogroženosti pri pokrivanju protestov: 

 • lokacijo / geografijo, 
 • pot do lokacije, 
 • vpletene skupine/strani, 
 • vodje vpletenih strani, 
 • ali se protestniki do novinarjev obnašajo agresivno; 
 • položaj protestnikov, 
 • položaj varnostnih sil, 
 • uporabljene taktike, 
 • kam se postaviti, 
 • kaj se zgodi, če se ločimo, 
 • ponovno snidenje ekipe – postopek in lokacija, 
 • poti pobega, 
 • varnostne sile pod krinko, 
 • s katerimi stranmi ali osebami bom prišel v stik, 
 • časovni razpored, 
 • ali je sploh pametno, da sem tukaj. 

Korak 2: Opredelite tveganja, povezana z vašo nalogo (glej primer v spodnji tabeli): 

 • gibanje množice, 
 • varnostne sile, 
 • solzivec, 
 • vodni top, 
 • balistična grožnja, 
 • ostrostrelci, 
 • agresivni protestniki.
   

Korak 3: Ocenite svoja tveganja 

Spodnja hipotetična analiza prikazuje, kako prej opredeljena tveganja vplivajo na posameznike, organizacije in akterje. 

Tveganje/ogroženost  Verjetnost  Resnost  Izpostavljenost  Opombe 
Gibanje množice  Visoka  Visoka  Visoka  Množica ujeta v žepe 
Varnostne sile  Nizka  Nizka  Nizka  Policijski kordon južno od trga 
Solzivec  Visoka  Nizka  Visoka  Zaradi smeri vetra moram biti na vzhodnem delu trga 
Vodni top  Nizka  Nizka  Srednja  Umaknem se iz neposredne linije pogleda 
Balistična grožnja  Nizka  Nizka  Nizka  Izogibam se neposredni liniji. 

Pravilo treh sekund 

Ostrostrelci  Nizka  Nizka  Nizka  Ugotovim, ali so na prizorišču ostrostrelci. 

Pravilo treh sekund 

Agresivni protestniki  Visoka  Visoka  Visoka  Dve potencialno nasprotni skupini na današnjih protestih 

Tabela 1: Primer faze ocene tveganj 

 

Korak 4: Razdelajte protiukrepe, ki jih lahko sprejmete, in opredelite postopek 

V nadaljevanju je tabela, v kateri so opisani posebni protiukrepi za vsako tveganje ter uvedeni postopki in prakse za zmanjšanje tveganj: 

Vrsta tveganja  Dejanje  Opombe 
Gibanje množice  Postavim se ob stran množice  Vzdržuj ustrezno varnostno razdaljo 
Varnostne sile  Varen položaj  Razdalja? 
Solzivec  Smer proti vetru  Bližina varnostnih sil 
Vodni top  Izogibam se neposredni liniji  Razdalja 200 metrov 
Balistična grožnja  Balistična zaščita  Minimalna razdalja 300 metrov 

Pravilo treh sekund 

Ostrostrelci  Izogibam se potencialnim tarčam ostrostrelcev  Morebiten takojšen umik z območja 
Agresivni protestniki  Izogibam se neposrednemu stiku  Bodi previden in pozoren na stopnjevanje čustev v množici 

Tabela 2: Primer faze protiukrepov in postopkov 

 (Konec primera) 

Forenzična ocena tveganj 

S forenzično oceno tveganj se na podlagi preteklih napadov poskuša predvideti verjetnost, da bo posameznik ali skupina izvedla nasilno dejanje ali drugo obliko vandalizma.  

Pri preiskavi kaznivega dejanja detektiv na primer razmišlja o posameznikih in skupinah, ki bi v primeru razkritja kaznivega dejanja lahko predstavljali grožnjo. Podobno lahko zgodba ali izjave, ki jih objavi vaša organizacija, vplivajo na vašo varnost. 

Prednosti forenzične ocene tveganj

 • Omogoča izvajanje natančnejše strategije za zmanjšanje tveganja za tiste, ki jo potrebujejo. 
 • Prepozna tveganja, ki so značilna za posamezno nalogo in katerih vir je posameznik ali skupina. 
 • Pomaga organizacijam ali posameznikom ugotoviti, ali imajo potrebne sisteme in zmogljivosti za obvladovanje tveganj, preden začnejo izvajati naloge, ki vključujejo tveganja. 
 • Organizacijam oziroma preiskovalnim skupinam omogoča, da ugotovijo, ali potrebujejo posebno strokovno svetovanje.