Obračun dohodnine ob izplačilu subvencije

Obračun dohodnine ob izplačilu subvencije

Novinar mora sam izračunati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer v davčnem obračunu, ki ga je dolžan predložiti davčnemu organu najpozneje do 31.marca tekočega leta za preteklo leto. V primeru, da vodi enostavno knjigovodstvo, lahko subvencijo prerazporedi na prejemke 2 let in od tega, to je prejemek zmanjšan za dejansko dokazljive stroške, obračuna dobiček in od njega plača dohodnino. V primeru, da je samozaposleni normiranec, pa se subvencija prišteje k letnemu prihodku, od vsega se odšteje 70% normiranih stroškov in iz razlike izračuna 20% akontacijo dohodnine. V preteklem letu izplačana subvencija bo v tem primeru dvignila akontacijo dohodnine v prihodnjem.