Sindikati za pravično okrevanje

Sindikati za pravično okrevanje

Trajanje projekta: 1. 1. 2022–30. 6. 2023

Vrednost projekta: 33.874,42 evra

Evropska zveza novinarjev (EFJ) je skupaj z Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC) pripravila shemo financiranja, ki jo sofinancira Evropska komisija, s katero podpira svoje članice, da nadaljujejo in razvijajo svoje temeljne dejavnosti za podporo delu novinarjev. Podporo so prejele članice EFJ iz Grčije, Severne Makedonije, Španije, Hrvaške, Nemčije, Estonije, Portugalske, Francije, Srbije, Črne gore, Turčije in Slovenije. Projekti novinarskih združenj obravnavajo široko paleto vprašanj, od varnosti novinarjev, inovativnosti v novinarstvu, digitalizacije, kolektivnih pogajanj za novinarje do sindikalnega organiziranja.

Cilji projekta

– izboljšati prisotnost in prepoznavnost društva, kot tudi razumevanje izzivov na lokalni ravni in odzivanje nanje;

– povečati število aktivnih članov in revitalizirati aktive po regijah in medijih;

– izboljšati komuniciranje s člani in javnostjo;

– izboljšati položaj fotoreporterjev na trgu.

Društvo se bo za dosego teh ciljev podalo na teren in na obiskih ugotavljalo, kakšne so potrebe novinarjev na regijski in lokalni ravni. Na podlagi srečanj z novinarji bo v nadaljevanju projekta pripravilo izobraževalne dogodke (delavnice ali predavanja) o temah, ki jih bodo novinarji izpostavili kot pomembne.

V sodelovanju s strokovnjakom_injo bo društvo revidiralo dosedanjo komunikacijo s člani in javnostjo, zlasti na spletu, in na podlagi ugotovitev pripravilo izboljšave (npr. popravki na spletni strani, prenova novičnika).

V sodelovanju z Aktivom fotoreporterjev in fotografov bo društvo izvedlo anketo o stanju na fotografskem trgu. Izsledki ankete bodo izhodišče za poglobljeno analizo in priporočila fotoreporterjem in fotografom, kako naj cenovno ovrednotijo svoje delo, ko se pogajajo z naročniki.

Financerji

Evropska konfederacija sindikatov in Evropska zveza novinarjev: sklad za okrevanje po epidemiji covida-19

Evropska komisija

sl-financira-evropska-unija_pos